Dante6 haalt €20000 op voor Leontienhuis Leontien van Moorsel

Toen oud-wielrenster Leontien van Moorsel zo’n twee jaar geleden Arlette Huisman, CEO van het Rotterdamse modelabel Dante6 ontmoette, wees niets er op dat deze twee vrouwen een perfecte match zouden gaan vormen. Sport, waarbij het doel is om te winnen en waarbij fysiek ongemak en grensverleggend afzien onvermijdelijk is, lijkt in de verste verte niet op de wereld van mode, dat helaas nog steeds het imago van fysieke schoonheid, esthetiek, glamour en streven naar uiterlijke perfectie, draagt. Toch gebeurde er tijdens de ontmoeting iets magisch, waardoor deze ogenschijnlijke tegenpolen elkaar vonden en de handen ineen sloegen voor een gezamenlijk doel:

Aandacht vragen voor jonge vrouwen die minder geluk hebben gehad in het leven en die kampen met een ernstige eetstoornis.

H E T L E O N T I E N H U I S

De energie spat er van af als Leontien en Arlette samen in een ruimte zijn. Al gauw blijkt wat deze powervrouwen gemeen hebben: daadkracht, doelgericht, verbaal sterk, krachtig, zelfbewust en trots op wat ze bereikt hebben. Maar wat hen echt in de kern verbindt, is een groot hart en een sociaal geweten, waardoor ze zich maar al te goed realiseren dat er vrouwen en meisjes zijn die minder vanzelfsprekend gelukkig in de startblokken van het leven hebben gestaan.

Wanneer het gesprek komt op kansen en het moraliserende adagium ‘kansen zijn er om gegrepen te worden’ nuanceert Leontien de vanzelfsprekendheid hiervan: “Het woord kansen betekent niet voor iedereen hetzelfde, kinderen die in een kansloze of liefdeloze situatie opgroeien, die misbruikt of verwaarloosd zijn in hun jeugd zijn vaak zo getraumatiseerd dat ze gewoonweg niet verder kunnen. Dan spreek je niet van kansen, dat is puur overleven.” Leontien heeft vele schrijnende verhalen gehoord sinds ze eind 2013 het Leontienhuis oprichtte, waar ze vanuit haar eigen ervaring jonge mensen met een eetstoornis ontmoet en samen met een team vrijwilligers de helpende hand biedt.

“Het Leontienhuis is een inloophuis voor mensen met een eetstoornis die daar door ervaringsdeskundigen en medisch professionals worden gemotiveerd, gecoacht en begeleid op weg naar hopelijk betere tijden,” vertelt Leontien.

A M S T E L G O L D R A C E

Arlette: “Leontien nodigde mij onlangs uit om een inspiratiemeeting in het Leontienhuis bij te wonen. Wat ik daar hoorde en zag, heeft mij heel diep geraakt. Ik heb Leontien daarna gebeld en haar aangeboden om te helpen en een steentje bij te dragen aan het fantastische doel van het Leontienhuis.” Arlette, die naar eigen zeggen: ‘letterlijk nog nooit op een wielrenfiets heeft gezeten en weinig sportief is geweest de afgelopen jaren’, heeft zich ingeschreven voor de Amstel Gold Race (20 april) en heeft zich ten doel gesteld om 100 km te gaan fietsen, in het Zuid-Limburgse heuvellandschap nog wel.

Arlette: “Ik ben heel doelgericht en ik ga dit gewoon doen met de schrijnende verhalen in mijn achterhoofd, punt! Ik wil via social media, op de website van Dante6 en overige online platforms vanuit ons netwerk zoveel mogelijk een crowd funding link verspreiden, zodat sponsors direct een financiële bijdrage kunnen leveren die naar het Leontienhuis gaat.” Terwijl Leontien nog wat tips geeft over kleding en oplossingen aandraagt voor allerlei fysieke ongemakken knikt

Arlette vastberaden: “Gaat lukken. Enigszins overmoedig misschien, maar op het moment dat ik het even – letterlijk - niet meer zie zitten tijdens de rit, zal ik proberen te denken aan de patiënten die elke vorm van hulp en begeleiding keihard nodig hebben om deze vreselijke ziekte te overwinnen. Wat is 100km fietsen in vergelijking tot die strijd?!”

Dante6 haalt €20000 op voor Leontienhuis Leontien van Moorsel

I D E N T I T E I T

De focus van het gesprek komt na Arlette’s stevige voornemens als vanzelf op vastberadenheid, het creëren van een eigen identiteit en lef, dezelfde lef die het Arlette in haar werk als CEO mogelijk maakt om lastige beslissingen te nemen en potentieel riskante wegen in te slaan. Ze vertrouwt volkomen op haar innerlijke stem en haar kennis en kunde.

Leontien: “En dat is nu precies waar de jonge vrouwen en meisjes, en niet te vergeten mannen en jongens, die we in het Leontienhuis zien, niet op hebben leren vertrouwen. Dat gevoel van eigenwaarde, durven vertrouwen op jezelf, weten wat je kan en geloven in dat wat je kan, is essentieel om sterk in het leven te staan en om tegenslagen op te kunnen vangen. Aan de andere kant is het ook zo dat het heel lastig is om je eigen identiteit te ontwikkelen en op jezelf te vertrouwen als je van jongs af aan veel tegenslagen hebt gehad. Het is een vicieuze cirkel en heeft toch veel te maken met de basis die de een wel en de ander niet heeft gehad.”

Arlette vindt het in die context belangrijk dat er meer aandacht komt voor vrouwelijk empowerment en het durven uitspreken van vertrouwen en trots zijn op jezelf als individu. Ondanks het feit dat Arlette veel bereikt heeft en daar best trots op is, merkt ze ook dat zij en haar vrouwelijke teamleden snel de bescheiden rol pakken. Arlette: “Succesvolle mannen – zonder te generaliseren en uitzonderingen zeker daar gelaten - doen dit van uit nature minder geloof ik.

Het overgrote deel vrouwen dichten vaak nog steeds de successen snel toe aan teamwork en hebben de neiging om haar individuele rol daarin kleiner te maken.”

Leontien herkent dit typische ‘vrouwending’ om je eigen successen in de schaduw te zetten, maar ze belicht meteen ook de andere kant: “Ik vind het net zo belangrijk dat vrouwen en meisjes leren om te zeggen dat ze iets gewoonweg niet goed kunnen, waarom moet je altijd alles kunnen? Waarom leggen we die lat toch zo hoog? ” Leontien: “Ik heb uiteindelijk geleerd om in de spiegel te kijken en tevreden te zijn met mezelf, ook met de zaken waar ik minder goed in ben.” Arlette sluit zich daarbij aan, haar filosofie voor het samenstellen van een succesvol (tot op heden sec bestaande uit vrouwen) team ten grondslag voor het bereiken van haar droom om Dante6 naar een hoog internationaal podium te brengen, is gebaseerd op het creëren van een team dat elkaar versterkt, waarin iedereen zal floreren binnen haar eigen kracht.

Leontien voegt daar even later aan toe: “En vraag gewoon om hulp, iedereen heeft weleens een helpende hand nodig. We zouden allemaal vaker en makkelijker om hulp moeten vragen.” Arlette ziet de overeenkomst met haar aanstaande fietstoer en knikt: “Je hebt gelijk, niemand doet alles alleen, 100 km fietsen doe je ook niet alleen, daar heb je ook aanmoediging en support voor nodig.”

P R E V E N T I E

Aanmoediging en support, sommigen krijgen dat te weinig in hun nog jonge leven. Dat is de reden dat Leontien meer aandacht wil vragen voor preventie van eetstoornissen. “Preventie is erg belangrijk, het voorkomt later problemen en dat begint eigenlijk al bij de ouders”, zegt Leontien, “ouders hebben een grote rol in hoe een kind leert naar zichzelf te kijken en dus de eigen identiteit ontwikkelt.” Als voorbeeld noemt ze dat ouders hun kinderen soms pushen om een bepaalde sport of hobby te gaan doen, omdat zij dat zelf om een bepaalde reden willen, ze kijken dan te weinig naar wat bij het kind past en waar het kind blij van wordt.

Hierdoor wordt het kind belemmert om zijn eigen kwaliteiten en geluksgevoel te ontdekken, waardoor het kind onzeker opgroeit, aan zichzelf gaat twijfelen, beïnvloedbaar is voor anderen en er in het ergste geval zelfs persoonlijkheidsstoornissen kunnen ontstaan.

Omgaan met eten heeft ook te maken met een voorbeeldfunctie zegt Leontien: “Ouders moeten het goede voorbeeld geven en kinderen laten zien dat eten een sociale bezigheid is, dat doe je samen en het is leuk. En tegen moeders die lijnen in het bijzijn van hun dochter zou ik willen zeggen: alsjeblieft stop daarmee, jij bent haar grote voorbeeld, je kind kijkt naar je en leert van jou dat eten fout is en gepaard gaat met schuldgevoel!” “Maar net zo belangrijk zijn basiszaken zoals complimentjes geven, aandacht en knuffels geven, warmte en veiligheid bieden en een welkom thuis; het klinkt eenvoudig maar is zo cruciaal voor een gezonde mentale ontwikkeling van een kind. Echt waar hoor, er is nog nooit een kind ziek geworden van liefde en oprechte aandacht!” Arlette: “Daar ben ik het volkomen mee eens, als de basis ontbreekt en je kunt niet terugkijken op een veilige haven en op warme herinneringen, dan kun je later ook geen tegenslagen opvangen.”

Dante6 haalt €20000 op voor Leontienhuis Leontien van Moorsel

V R O U W E N E N S A A M H O R I G H E I D

Arlette en Leontien geloven er heilig in dat vrouwen met elkaar heel veel kunnen bereiken. Arlette heeft niet stil gezeten en vertelt dat ze behalve haar sportieve bijdrage door het rijden van de Amstel Gold race nog een inventief plan heeft bedacht. Ze is van plan om het Leontienhuis ook op een creatieve en meer duurzame manier te ondersteunen:

“Dante6 nodigt Leontien uit 6 stylen te kiezen uit de winter 2019 collectie, welke symbool zullen staan voor de aandacht voor het ethische onderwerp dat zowel bij het Leontienhuis als in mode centraal staan. Een deel van de winst van deze 6 stylen zal door Dante6 gedoneerd worden aan het Leontienhuis.

Wat aangeeft hoe sterk dit initiatief intrinsiek gedreven wordt, komt terug in het nieuwe brand manifest dat wij voornemens zijn mid april te lanceren, gebaseerd op het thema ‘we are all women’.

The best kind of friendships are fierce woman friendships. Where you aggressively believe in each other, defend each other and think the other deserves the world.

W E A R E A L L W O M E N

Bewuste vrouwen die onze collecties kopen weten dan dat ze daarmee een bijdrage leveren om andere vrouwen te helpen. Wij geloven dat vrouwen in staat zijn om het beste in elkaar naar boven te halen. Dat is mooi, immers samen staan we sterk.”

M A A T S C H A P P E L I J K B E L A N G

Leontien is erg blij met de vele initiatieven die er bedacht worden om het Leontienhuis financieel te ondersteunen, maar helaas worden de kosten nog niet door zorgverzekeraars vergoed waardoor we continue op zoek zijn naar fondsen ”Meedoen is eenvoudig en iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen aan dit goede doel. Denk aan sponsoring voor een hardloopwedstrijd, een fietstocht, de vierdaagse, of een zelfbedachte persoonlijke uitdaging. “Maar”, zegt Leontien, “acties hoeven niet per se sportief te zijn. Je kunt ook denken aan een jubileum, iets leuks op Koningsdag of iets op een vrijmarkt.”

(voor ideeën en inspiratie: zie ook www.leontienhuis.nl). Echter, continuïteit van financiële steun biedt natuurlijk meer zekerheden voor de toekomst van het Leontienhuis. Idealiter zou Leontien willen bereiken dat zorgverzekeraars een stukje financieren dat een maatschappelijk belang dient, zoals het voorkomen van eetstoornissen door voorlichting, preventie, kennis vermeerderen door het organiseren van congressen over eetstoornissen, etc.

Gezien de uitstekende resultaten die in het Leontienhuis behaald worden en de grote aantallen vrouwen en meisjes die baat hebben gehad bij de unieke wijze van coaching en hulp, ziet Leontien ook wel muziek in het idee dat zorgverzekeraars het Leontienhuis ‘adopteren’. Door een dergelijke constructie is de ondersteuning duurzaam en kan er meer aan preventie en voorlichting gedaan worden, waardoor ook een stukje maatschappelijke problematiek gediend wordt.

Leontien: “Vrouwen genezen echt door onze aanpak, dat is al aangetoond. Het is alleen een langzaam proces, maar dat is kenmerkend voor geestelijke problematiek, dat vraagt tijd en geduld. Als mensen te snel moeten genezen van geestelijke pijn, gaat dat niet goed.” Immers, gras groeit niet harder door er aan te trekken.

D O N E R E N

Support Arlette en haar team en ondersteun het doel middels een donatie via deze link:

k l i k h i e r

Dante6 haalt €20000 op voor Leontienhuis Leontien van Moorsel

Tekst: Daphne Wijffels / Fotografie: Paul Bakker
Met dank aan: Jedidjah Kuijten, Leontien Zijlaard-van Moorsel en Het Leontienhuis

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN