• Home
  • Press
  • Mode
  • Modebaas: de toekomst van mode begint bij de consument van morgen

Modebaas: de toekomst van mode begint bij de consument van morgen

PRESS RELEASE
Door Press Club

bezig met laden...

Scroll down to read more

Mode

Credits: TMO Fashion Business School studenten

TMO maakt nieuwe generatie bewust van duurzaamheid

De inhoud van The State of Fashion 2024 liegt er niet om: urgente klimaatproblemen, de macht van fast fashion en de komst van duurzaamheidsreguleringen zoals de UPV (besluit Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid textiel). Dat laatste is geen overbodige luxe als je bedenkt dat jaarlijks bijna 85% van alle textiel op de vuilnisbelt belandt. Gelukkig speelt duurzaamheid een steeds grotere rol bij de jongere generatie, ook op modegebied. Wat TMO Fashion Business School betreft, is het in de modebranche tijd voor een waardenmodel met duurzaamheidsdoelen. TMO draagt daaraan bij door duurzaamheid een vast onderdeel te maken van het curriculum.

Modebaas een breedgedragen concept

Voormalig TMO-studenten en Modebaas initiatiefnemers Bas van Zomeren en Milto Ploem willen kinderen bewust maken van de impact van mode op onze planeet en hen zodoende inspireren duurzamere kledingkeuzes te maken. Wat begon als een onderzoeksproject in de leerlijn ondernemerschap tijdens hun TMO-studie BBA in Fashion, groeide snel uit tot een succesvolle start-up. In samenwerking met scholen, bedrijven en gemeentes krijgen kinderen les in duurzaam design, identiteit en stijl, upcycling en reparatie en vervaardigingsmethodes. Bas van Zomeren: “Kennis is de eerste stap naar een duurzamere levensstijl, ook als het om mode gaat. We leren kinderen labelslezen, de impact van fast fashion begrijpen en het belang van duurzaamheid inzien. Op deze manier hopen we de volgende generatie al op jonge leeftijd te doordringen van de macht en de impact, die zij als consument hebben op de toekomst van fashion – en van de planeet.” “Voor ons is het waardevol dat TMO ons hierin nog steeds steunt en faciliteert want een deel van de duurzaamheidslessen aan basisschoolleerlingen, zal plaatsvinden op de campus van TMO”.

Duurzaamheid als vanzelfsprekendheid bij TMO

Yvonne Kanters, directeur-bestuurder van TMO Fashion Business School, is trots dat TMO duurzame fashion startups voortbrengt. Ook vindt zij dat de branche het breder moet trekken: “Naast de belangrijke focus op duurzaamheid, wordt in het McKinsey jaarrapport The State of Fashion nog steeds uitvoerig gesproken over new business en omzetgroei. De modebranche moet op zoek naar verdienmodellen waarbij fashion zo circulair mogelijk is. Creatieve en duurzame oplossingen, die leiden tot merken waar consumenten zich aan willen verbinden. Want die consumenten moeten nog wel over de streep getrokken worden, gedragsverandering kost tijd. Een van de TMO-ambities is dat modemensen van de toekomst af willen van fast fashion. Dat duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is, in elk aspect van de organisatie. “Met onze duurzame onderzoeksprojecten en het faciliteren van studenten startups zetten we een stap in die richting en Modebaas is daar een prachtig voorbeeld van!”

Informatie TMO

TMO is een managementopleiding met twee opleidingen op het gebied van fashion business: een 4-jarige, die opleidt tot Bachelor of Business Administration (BBA) in Fashion en de (nieuwe) 2-jarige hbo Associate degree. Door de combinatie van commercie, gedegen modekennis, managementvaardigheden en veel aandacht voor persoonlijkheids-ontwikkeling, geeft het TMO-diploma veel beroepsmogelijkheden in de fashionbranche, maar ook daarbuiten. Denk aan algemene (management) functies in marketing, e-commerce, supply chain, communicatie of commerciële functies in andere branches waar de emotie en beleving van het product een belangrijke rol spelen. De doorstroom naar werk is hoog; 98% van de afgestudeerden heeft binnen anderhalf jaar een vaste baan op hbo-niveau.

OVER TMO
Lees meer over TMO op de schoolpagina
Duurzaamheid
Fashion Education
Modebaas
TMO
TMO FASHION BUSINESS SCHOOL