• Home
  • V1
  • Columns
  • Fusie Euretco en Intres dichtbij

Fusie Euretco en Intres dichtbij

Door FashionUnited

bezig met laden...

Scroll down to read more

De directies en Raden van Commissarissen van Euretco en Intres hebben overeenstemming

 bereikt over de beoogde fusie, die vorig jaar werd aangekondigd. De fusieplannen zijn voorgelegd aan de NMa en de ondernemingsraden van Euretco en Intres. Op 5 maart stemt de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Intres over de beoogde fusie.

Bij doorgang van de beoogde fusie ontstaat een nieuwe retailserviceorganisatie met ruim 2.400 aangesloten zelfstandige ondernemers die samen bijna 3.500 winkels exploiteren in de branches mode, wonen, media en sport. Samen  vertegenwoordigen zij een totale consumentenomzet van circa € 3 miljard. De gefuseerde organisatie zal verder gaan onder de naam Euretco. De huidige directievoorzitters van Euretco en Intres – Harry Bruijniks en Peter Dirks - maken deel uit van de nieuwe directie, waarvan Bruijniks voorzitter wordt. De activiteiten zullen worden samengebracht in Hoevelaken in het huidige hoofdkantoor van Intres, met als gevolg dat de Euretco-locaties in Breda en Houten op termijn worden gesloten.

Met de beoogde fusie anticiperen Euretco en Intres op de ontwikkelingen binnen de markt waarin beide organisaties opereren.

"De retailmarkt stelt ons voor uitdagingen die enerzijds vragen om continue verbetering van efficiency en anderzijds om nieuwe investeringen om de aangeboden retailservices kwalitatief verder te optimaliseren", stellen de directies van Euretco en Intres.

"Een fusie - met de daaruit voortvloeiende slagkracht en schaalvoordelen - is in deze context een kansrijke strategische keuze. Een grondige due diligence en een stevig onderhandelingstraject hebben uiteindelijk fusieplannen opgeleverd waarin de belangen van onze wederzijdse leden en aandeelhouders naar tevredenheid worden behartigd."

De beoogde fusie tussen Euretco en Intres heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid in de aangesloten winkels, maar wel voor de beide centrale organisaties. In het beoogde fusieproces zal een aantal arbeidsplaatsen verdwijnen. Hierover wordt met beide ondernemingsraden overleg gevoerd. De medewerkers van Euretco en Intres zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de fusieplannen en het voornemen het nieuwe hoofdkantoor te vestigen in Hoevelaken en de bestaande vestigingen van Euretco op te heffen.

Euretco en Intres zijn beide actief op het gebied van gezamenlijke inkoop, betalingsverkeer en marketing en dan met name in de detailhandelbranches mode, wonen en sport. Daarnaast zijn beide organisaties belangrijke spelers in de markt van franchiseformules. Bij Euretco zijn dat onder andere SPORT 2000, Runnersworld, Decorette, Lampenier en bij Intres Intersport, Livera, Coach, Morgana en Libris/Blz.
Euretco
Intres