• Home
  • V1
  • Columns
  • 'Fusie Euretco en Intres goede ontwikkeling'

'Fusie Euretco en Intres goede ontwikkeling'

Door FashionUnited

bezig met laden...

Scroll down to read more

Modebrancheorganisatie CBW-Mitex vindt het een

goede zaak dat Euretco en Intres vergevorderde plannen hebben om te fuseren. Een grote retailservice organisatie met 2400 aangesloten zelfstandige ondernemingen is volgens voorzitter Jan Meerman een positieve ontwikkeling.

“De positie van de zelfstandige ondernemer komt in de nabije toekomst steeds meer onder druk te staan. Intensieve samenwerking is nodig om op alle veranderingen goed in te kunnen spelen. Schaalgrootte creëren levert voordelen op. Voor de zelfstandige ondernemer is dat enorm belangrijk,” laat Meerman weten.

Vorige week werd bekend dat de directies en Raden van Commissarissen van Euretco en Intres overeenstemming hadden bereikt over de fusie. De fusieplannen zijn voorgelegd aan de NMa en de ondernemingsraden van Euretco en Intres. Op 5 maart stemt de Algemene Ledenvergadering van Intres over de fusie.

Hoofddoel van een fusie is een schaalvergroting te bereiken waardoor de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd en nieuwe investeringen mogelijk worden.

CBW Mitex
Euretco
fusie
Intres