• Home
  • V1
  • Columns
  • Minder fusies in 2009

Minder fusies in 2009

12 jan 2010

Het aantal fusies en overnames is sinds 1970 niet meer zo laag geweest als in 2009. Dat meldt

de Sociaal Economische Raad (SER) op basis van het aantal meldingen van fusiezaken in het afgelopen jaar. Bedroeg het aantal fusiezaken in 2008 nog 500, in 2009 was dat 335, een afname met 33 procent. Ten opzichte van 2007 (694 meldingen) is zelfs sprake van een halvering. De verklaring voor de afname ligt waarschijnlijk in de economische recessie. Vooral het aantal fusies in het derde kwartaal was –met 67 meldingen- opvallend laag. Over het laatste kwartaal van 2009 kwamen 115 meldingen binnen.

Ondernemingen en organisaties in de marktsector die willen fuseren of die een overname willen doen, moeten dit op grond van de gedragsregels melden aan de vakorganisaties in de sector en aan de SER. Dit moet gebeuren op een zodanig moment dat de vakorganisaties nog invloed kunnen uitoefenen. De SER bevordert de naleving ervan en registreert de meldingen.

fusie
fusies
kredietcrisis
Sociaal-Economische Raad (SER)