• Home
  • V1
  • Leads
  • Duurzaamheid: Alleen nog consument overtuigen

Duurzaamheid: Alleen nog consument overtuigen

20 jun. 2011

Leads

Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp in de mode. Reden voor Peterson Control Union om een symposium te organiseren tijdens de Mode Biënnale in Arnhem, samen met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Premsela, het

Nederlandse Instituut voor Design en Mode in de Luxor Live. In het symposium ‘A Fashion Odyssey’ presenteerden de sprekers van onder andere Akzo Nobel, Unilever en Parsons, The New School for Design hun inzichten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Door te kijken naar het hele proces van een product binnen diverse vakgebieden, werden strategische oplossingen geboden.

Duurzaamheid wordt op meerdere manieren ingezet in de design- en modewereld, maar zijn de uitingen bij symposia, in boeken en groene campagnes wel de oplossing? Voorzitter van het congres David Shah, trendwatcher en uitgever van onder andere Textile View en View2 beredeneerde in een inspirerende presentatie, waarbij het thema ‘Happynomics’ de boventoon voerde, dat duurzaamheid momenteel vooral gaat over community thinking in plaats van op jezelf gericht zijn.

V

olgens André Veneman, Corporate Director Sustainability/ Healty Safety and Environment bij Akzo Nobel, hosting partner van de Arnhemse Mode Biënnale is er geen andere mogelijkheid dan sustainability, want zoals hij aangaf: “We gebruiken een hoge factor aan materialen, oftewel we leven op de creditcard voor onze kinderen.” Dat een andere manier van denken mogelijk is, bewezen Akzo Nobel en Unilever met hun sustainable business strategy: Door de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen te berekenen, kan een bedrijf analyseren hoe zij kosten en milieu kunnen sparen. Bijvoorbeeld door het inzetten van milieuvriendelijke en/of duurzamere materialen.

Carlos Teixteira, Assistent Professor op Parsons The New School of Design heeft een brede kijk op duurzaamheid binnen de design industrie. De functie van design is namelijk een antwoord op duurzaamheid in de hedendaagse kenniseconomie. Teixteira legde uit: “Het is mogelijk een designstrategie uit te zetten op basis van alle aloude kennis en technieken, met duurzaamheid als leidraad.” China, India en Brazilië dienden als voorbeeld, omdat er lokale economieën ontstaan, waarbij nationale als internationale mode- en designproducties de boventoon voeren en voor een nieuwe structuur zorgen in deze landen.

De Italiaanse expert Marco Bettiol, Creativity Head of Unit van TeDIS Center in Venice, ontdekte een andere ontwikkeling in de mode-industrie. Statistieken van 1987 tot 2006 toonden aan, dat er een grote daling plaatsvond in de low-tech textielindustrie en een sterke groei bij de high-tech fabrikanten. Het middensegment binnen de textielindustrie maakt in deze statistiek een middelmatige groei door. Technische materialen lijken de toekomst te zijn, toch dacht Bettiol dat een andere benadering van de productiewijze in de industrie kan bijdragen aan een duurzamere wereld en in zijn ogen is dat 'Slow Fashion': een markt gericht op kwaliteit, en niet producerend volgens de modeseizoenen.

Naast deze sprekers organiseerde Stichting Premsela een expositie en modeshow, gekoppeld aan een sustainable fashion assignment. De stichting toonde aan het einde van het seminar een documentaire over deze opdracht. Ontwerpers Elsien Gringhuis, Berber Soepboer en Iñiy Sanchez gaven hun ideeën over duurzaamheid weer, zoals functionaliteit, minimalisme, recycling en de noodzaak van eerlijke materialen, waardoor bewustwording van modeliefhebbers een gevolg kan zijn.

Tussentijds vonden korte debatten plaats door de dagvoorzitter David Shah. Uit deze discussies kan opgemaakt worden, dat de industrie, de verandering moet maken voor een betere milieu én eerlijke handel en waarbij de consument alleen nog overtuigd moet worden. Een paradigmashift is nodig, waarbij winst niet de enige drijfveer kan zijn binnen een bedrijfsvoering. Shah sloot af: “The days of ‘greenwashing’ are over.” Er is een nieuwe manier van denken nodig, oftewel zoals Shah van mening was: “Just trade instead of fairtrade.”

Foto: 'Time to think about a sweater' door Iñiy Sanchez
Fotografie: Roel van Tour

A Fashion Odyssey
DUURZAAMHEID
MVO