• Home
  • V1
  • Leads
  • Meer subsidie opleidingen modedetailhandel

Meer subsidie opleidingen modedetailhandel

bezig met laden...

Scroll down to read more

Leads

Detaillisten in de modebranche die hun personeelsleden willen bijscholen, hoeven binnenkort - in het allergunstigste geval - nog maar 10 procent van de kosten te betalen. Ook mode-, sport en schoenenopleidingen komen nu namelijk in aanmerking

voor een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) behandelt de subsidie-aanvragen.

Vi
a de Stichting Opleidingsfonds HBD kunnen ondernemers maximaal 40 procent ESF subsidie ontvangen voor de opleidingskosten. Mode- en sportbedrijven konden eerder al, voor Detex-opleidingen, een tegemoetkoming in de kosten aanvragen via het Branche Bureau Mode van 33,3 of 50 procent.

De ESF subsidieregeling zelf is niet nieuw, en loopt van 2007 tot 2013, legt Jael Hitijahubessy van Branche Bureau Mode uit. "Voor de mode-, sport- en schoenendetailhandel is het nu voor het eerst mogelijk om subsidie aan te vragen voor de opleidingen," zegt Hitijahubessy.

Ruim honderd voorgeprogrammeerde opleidingen komen in aanmerking voor de Europese subsidieregeling, waaronder veel opleidingen van Detex, zoals Etaleren, Gemotiveerd verkopen, Imagostyling, en Marketing. Bedrijven kunnen de subsidie tussen 1 augustus 2011 en 31 juli 2012 aanvragen. Er is zo'n 750.000 euro beschikbaar. Er geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het HBD keert binnen een paar weken de subsidie uit aan de werkgever na goedkeuring van de ESF-aanvraag.

Branche Bureau Mode stimuleert scholing in de branche door middel van subsidies. Daarnaast voert de stichting projecten uit voor professionalisering van de branche en haar medewerkers. "We geven geen advies over voor welke beroepen in de mode het handig is om af en toe een bijscholingsopleiding te volgen. Het ene bedrijf vindt het fijn dat de verkopers up to date zijn, het andere bedrijf wil liever dat personeelsleden een opleiding Imagostyling doen," zegt Hitijahubessy. Wel hield de organisatie eind 2008 een onderzoek naar de scholingsbehoefte van werknemers. Dit jaar biedt het bureau honderd medewerkers in de mode- en sportdetailhandel een gratis ervaringscertificaat, bedoeld om medewerkers te versterken in hun werk en het voor hen eenvoudiger te maken om door te groeien of te werken aan een diploma.

Ook andere mode-organisaties zien het belang van bijscholing in. Zo startten de Vakraad MITT, MODINT en Kenniscentrum Handel een onderzoek naar de impact van trends op personeel- en scholingsbehoefte. Ook wordt er gekeken naar het niveau waarop werknemers moeten functioneren, de eventuele introductie van nieuwe beroepsspecialismen en de gevolgen hiervan voor de scholings- en personeelsbehoefte in de branche. Colette Hofman, directeur Modint/Vakraad Mitt: “Ons vertrekpunt is de behoefte van bedrijven in combinatie met het monitoren van trends die impact hebben op onze branches. Door tijdig te monitoren kunnen we beter anticiperen op ontwikkelingen die binnen nu en vier jaar impact hebben op onze branches." De eerste onderzoeksresultaten worden in september 2011 gepubliceerd.

Branche Bureau Mode
ESF subsidie
HBD
mode opleiding
modeopleiding
MODINT
subsidie