Mode in 2025: veel fast fashion, weinig zelfstandigen

Grote modeketens zullen de komende twaalf jaar floreren. Merken in het middensegment en zelfstandige ondernemers kunnen hun langste tijd wel eens gehad hebben, voorspelt het ING Economisch Bureau. De bank boog zich over de

modebranche in 2025. Behalve fast fashion is er nog een weg voor modeondernemers: duurzaamheid.

Het Mode in 2025: veel fast fashion, weinig zelfstandigenING Economisch bureau maakte twee scenario’s voor de toekomst. De eerste voorspelling is niet vrolijk. De economische situatie in het Westen blijft fragiel met relatief weinig groei. Opkomende economieën sturen de internationale handel aan. Fast fashion bedrijven expanderen buiten Europa, maar zien tegelijkertijd ook sterke spelers uit Azië hun thuismarkten binnendringen. Marges vallen hierdoor sterk terug. Traditionele business modellen met langzame productieketens en tussenschakels worden kansloos. Veel lokale zelfstandige spelers moeten de strijd staken. Alleen partijen met duidelijk toegevoegde waarde in een niche lijken te kunnen overleven.

Fast fashion versus duurzaamheid

Het is ook mogelijk dat er nieuwe business modellen ontstaan door oplopende politieke, economische en ecologische problemen die onrust creëren. Consuminderen en maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen een meer prominente plaats. Bezit wordt minder belangrijk, duurzaamheid wordt juist belangrijker. Ook technologie zal een grotere rol spelen in de modebranche. Zo zullen zelfreinigende stoffen populairder worden. Accessoires zoals ‘smart’ horloges en brillen worden gemeengoed.

Volgens Dirk Mulder, sectormanager food en retail moeten ondernemers zelf kiezen welke weg ze willen inslaan. “De ingezette veranderingen zullen de markt definitief een ander karakter geven. De vraag is nu of men een evolutionair of revolutionair pad kiest. Spelers in mode staan voor een belangrijke keuze; trendvolgend of trendsettend opereren.”

Weinig Mode in 2025: veel fast fashion, weinig zelfstandigentoekomstperspectief voor merken in het middensegment

Opvallend is dat in beide scenario’s merken in het middensegment nagenoeg verdwenen zijn. Volgens de bank heeft het middensegment momenteel al veel te lijden van de bezuinigingsdrift van consumenten die liever shoppen bij budgetketens. Het hogere segment heeft wel haar positie wel kunnen behouden. Dit is mede te danken aan opkomende markten zoals China, waar de vraag naar luxe goederen explosief is gestegen.

Ook voor zelfstandige modeondernemers lijkt in 2025 weinig plaats. De mode verandert steeds sneller en kleding kost momenteel evenveel als in 2002. Zelfstandige ondernemers kunnen niet zo snel schakelen als grote ketens. De winkeliers zijn afhankelijker van tussenhandel en moeten meer op hun gevoel collecties inkopen. De afgelopen jaren is het aantal opheffingen van modewinkels al fors gegroeid, 2530 in 2012 tegenover 1336 in 2007.

Webwinkels blijven de komende jaren doorgroeien, denkt ING. Wel is het volgens de bank van belang dat online winkels nadenken over hun retourbeleid. Niet passende kleding en schoenen leiden tot een zeer hoog retourpercentage en hoge kosten. Met betere productinformatie, maar ook nieuwe technologie zoals virtuele kleedkamers, moet het aantal retourzendingen dalen.