Het distributiecentrum van Hema in Utrecht heeft voor de tweede keer op rij de Bloei Award gewonnen. De prijs is een initiatief van Oudstanding, een arbeidsbemiddelaar voor mensen tussen de 45 en 75 jaar, en wordt jaarlijks uitgereikt aan

de meest inspirerende werkgever op het gebied van samenwerking tussen diverse generaties op de werkvloer. Eerder was Hema al genomineerd voor de prijs Beste Werkgever. Vakbond FNV opende vorig jaar echter nog een online meldpunt voor ontevreden Hema-werknemers.

Marianne Smit van Oudstanding, heeft tachtig werknemers van het distributiecentrum van Hema ondervraagd. ”De jury heeft zowel bij medewerkers als het management verschillende vragenlijsten afgenomen. Ook is er een persoonlijk gesprek tussen de jury en het management geweest. Hema is als beste uit de bus gekomen.” Volgens Peter van der Bel, juryvoorzitter van het onderzoek, scoort Hema voldoende tot goed op samenwerking, zingeving, inzicht in leeftijdsopbouw van werknemers, ontwikkeling, opleiding en training. Hema scoort matig op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Dit is wel opvallend, maar verder zegt het juryrapport hier niets over.

Een jaar geleden was Hema, onderdeel van Lion Capital, genomineerd voor de prijs Beste Werkgever. Opmerkelijke waarderingen voor het personeelsbeleid, want de winkelketen is ook regelmatig in het nieuws vanwege klachten die werknemers van het bedrijf over hun werkgever indienen bij vakbond FNV. In maart 2009 ging het personeel van het nu bekroonde, distributiecentrum nog in staking vanwege een loonconflict. FNV Bongenoten eiste een loonsverhoging van 3,5 procent. Uiteindelijk gingen beide partijen in april 2010 akkoord met een structurele verhoging van de jeugdlonen met bijna 0,2 procent en een structurele loonsverhoging van 1 procent voor alle werknemers. Daarnaast werd de garantie om maximaal twee avonden per week ingeroosterd te kunnen worden - met een maximum van 52 avonden – en een avondtoeslag in de cao opgenomen.

Ook de medewerkers in de winkels zijn niet altijd blij met hun werkgever. Uit een vorig jaar afgenomen enquête van FNV onder 558 van de 9000 personeelsleden in de Hema-winkels, bleek dat driekwart van het Hema-personeel zijn werk verslechterd vindt. Ook zegt 86 procent te lijden onder de werkdruk. Onregelmatige en onbetrouwbare werkuren leiden tot veel problemen. Werknemers worden geacht altijd beschikbaar te zijn en mensen die vasthouden aan gemaakte afspraken over werkroosters worden onder druk gezet.

Vorige week kwam een andere bedrijfstak van Hema in het nieuws, vanwege een meningsverschil met FNV. Medewerkers van de franchisewinkels zouden er dit jaar 1,9 procent loon bij krijgen. Maar de vakbonden FNV en CNV zijn van mening dat de Hema franchisebedrijven haar werknemers de loonsverhoging 'door de neus boort' en ze zijn van plan naar de rechter te stappen. Voor de medewerkers van de Hema franchisebedrijven geldt de cao mode- en sportdetailhandel van branchevereniging CBW-Mitex. Voor personeelsleden van de eigen Hema vestigingen geldt een Hema-cao. Ongeveer de helft van de Hema-vestigingen is in handen van franchisnemers.

Hema zelf geeft aan heel blij en trots te zijn, voor de tweede maal de Bloei Award in ontvangst te mogen nemen. Marcel van Boheemen, hoofd operatie op het distributiecentrum van Hema, nam de prijs in ontvangst. "Het is een enorme eer. Alles begint tenslotte bij onze medewerkers. Dankzij hun inzet en toewijding kunnen we onze dromen waarmaken." De negatieve berichten over Hema als werkgever vindt Hema in het licht van de Bloei Award vergezocht. Inge van Baarsen, woordvoerder van Hema, over de loonafspraken bij de franchisebedrijven: "Dit is een kwestie tussen de bij Hema aangesloten bedrijven en de vakbonden. De franchisebedrijven hebben een andere cao."

Foto: Een actie van FNV bij Hema in Groningen in 2009, over het onderwerp flexibele werktijden. Over dit onderwerp is, met goede afloop voor Hema, een zaak in hoger beroep gewonnen.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN