• Home
  • V1
  • Leads
  • Rechtspraak. Nederlaag voor Louboutin in België

Rechtspraak. Nederlaag voor Louboutin in België

1 mei 2014

Leads

De Franse shoeturier Louboutin heeft een forse nederlaag geleden bij de Belgische rechter in de strijd tegen producenten die schoenen met rode zolen verkopen. In de procedure die Louboutin had aangespannen tegen Van Dalen Footwear heeft de Belgische rechter het rode zool merk van

Louboutin ongeldig verklaard. Maar is deze uitspraak van de Belgische rechter wel juist?

Rode zolen merk Louboutin

Louboutin voorziet zijn ontwerpen al sinds de jaren ‘90 van een rode zool. Louboutin heeft sinds 2008 een specifieke kleur rood (Pantone 18-1663-TP, Chinese red) op de zool van een schoen in zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie als merk geregistreerd. De pumps met de karakteristieke rode zolen zijn in 2012 uitgeroepen tot de meest sexy schoenen.

Procedures

Louboutin verdedigt zijn ’rode zolen’ merk met hand en tand tegen inbreuk. Wereldwijd is dan ook een heuse ‘rode zolen oorlog’ losgebarsten. In de VS en Nederland is deze strijd tot nu toe in het voordeel van Louboutin beslecht. Zowel de Amerikaanse als de Nederlandse rechter hebben geoordeeld dat het rode zolen merk van Louboutin een geldig kleurmerk dan wel vormmerk is. Het resultaat van dit oordeel is dat Van Haren en Yves Saint Laurent (voorlopig) geen pumps met rode zolen meer mogen verkopen.

In de procedure die Louboutin tegen de Nederlandse schoenenketen Van Dalen in België is gestart heeft de rechter anders geoordeeld. De rechter heeft het door Louboutin tegen Van Dalen gevorderde verkoopverbod afgewezen. Een nog groter verlies voor Louboutin is dat diezelfde rechter de tegenvordering van Van Dalen tot nietigverklaring en doorhaling van het ‘rode zolen’ merk heeft toegewezen. Volgens de rechter is het rode zolen merk geen kleurmerk maar een vormmerk en voldoet dit vormmerk niet aan de wettelijke eisen. En daar begint de ellende voor Louboutin.

De wet stelt strenge eisen aan een vormmerk. Zo mag een vormmerk niet de wezenlijke waarde aan de waar geven. Een merk geeft een wezenlijke waarde aan de waar indien de vorm en het uiterlijk van het merk in belangrijke mate de marktwaarde van de waar (de schoenen) bepalen. De rechter is van oordeel dat de rode zool een belangrijk criterium vormt voor de consument om de schoenen van Louboutin te kopen. De rode zool geeft daarmee de wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin en kan dus geen geldig merk zijn. Hier wringt de schoen: het begrip wezenlijk waarde wordt door de rechter niet goed uitgelegd en toegepast. De consument koopt de Louboutin schoenen met de rode zolen nu juist vanwege het feit dat deze schoenen als Louboutin schoenen worden herkend. Het merk vervult hier dus een herkomstfunctie.

De belangrijkste les uit het vonnis is dat het van groot belang is om een merk op juiste wijze te (laten) registreren. Door de wijze waarop het rode zolen merk van Louboutin is geregistreerd is in deze procedure discussie ontstaan over de vraag of dit merk nu als kleur-of vormmerk moet worden aangemerkt. De rechter besloot dat het rode zolen merk een vormmerk is waar strenge eisen aan worden gesteld en waardoor Louboutin slachtoffer lijkt te zijn geworden van zijn eigen marketinginspanningen.

Louboutin zal het hier waarschijnlijk niet bij laten zitten en hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de Belgische rechter. Ook in de Nederlandse procedures is de ‘rode zolen oorlog’ nog geen uitgemaakte zaak.

Margot Span is advocaat bij Köster advocaten in Haarlem en gastdocent intellectueel eigendomsrecht aan het Amsterdam Fashion Institute. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties.

Advocaten in de Mode
Koster Advocaten
Louboutin
Rechtspraak