• Home
  • V1
  • Leads
  • RND stelt mvo-subsidies opnieuw ter discussie

RND stelt mvo-subsidies opnieuw ter discussie

Door FashionUnited

bezig met laden...

Scroll down to read more

Leads

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft bij minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking opnieuw opheldering gevraagd over de subsidie aan de Schone Kleren Kampagne (SKK). De RND vermoedt dat de subsidie die de organisatie ontvangt onrechtmatig is, zo

staat te lezen in de brief die RND aan het ministerie schreef.

Volgens RND weigerde de SKK inzage te geven in haar rapportage, staat de organisatie niet vermeld met een CBF- of ander keurmerk en heeft het over 2007 geen jaarverslag uitgegeven. Ook op andere punten is RND het niet eens met de wijze waarop SKK opereert: “Organisaties, zoals de SKK, moeten kunnen aantonen dat er sprake is van maatschappelijk draagvlak,” stelt Linda Herkemij, secretaris bij de RND. “Met nog geen 1,4% aan directe donaties van de Nederlandse burger is hiervan geen sprake.” Verder pleit RND voor meer transparantie over de inkomsten van de organisatie.

Op 11 juni 2008 stuurde de organisatie ook al een brief naar het ministerie, toen met het verzoek de band tussen de SKK en de Fair Wear Foundation (FWF) te onderzoeken: “Leden van de RND worden regelmatig ongenuanceerd bekritiseerd door de SKK,” stond te lezen in de brief. “De RND vindt het ongepast dat een gesubsidieerde organisatie als de SKK (....) actief leden werft voor het private initiatief FWF.” In deze brief betoogde RND dat de Fair Wear Foundation een marktpartij is en dus ongeoorloofd subsidie ontvangt.

In maart 2008 stelde RND de subsidiëring van de organisaties voor het eerst ter discussie. In het kamerdebat dat daarop volgde, besloot staatssecretaris Frank Heemskerk geen extra regels op te stellen voor de transparantie van de ondernemingen, maar de kwestie ‘bovenwettelijk’ te regelen.

www.raadnederlandsedetailhandel.nl

Fair Wear
fairwear
FWF
MVO
raad nederlandse detailhandel
RND
skk