De vorige week door minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigde tijdelijke regeling werktijdverkorting is op 30 november van kracht gegaan. De regeling, die normaal gesproken alleen geldt bij onvoorziene (natuur)rampen, geldt nu

ook voor bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies lijden. Deze bedrijven kunnen een verzoek indienen voor tijdelijke werktijdverkorting voor hun werknemers. Daarnaast zijn er zogenoemde mobiliteitscentra om mensen die met ontslag bedreigd worden tijdig aan een andere baan te helpen.

Minister Donner zette de werktijdverkorting in om bedrijven te ondersteunen bij het opvangen van de eerste schokgolf van de kredietcrisis, en om te voorkomen dat bedrijven overhaast werknemers ontslaan. Het doel is nadrukkelijk niet om gewone bedrijfsrisico’s op te vangen. Voor het aanvragen van bedrijven gelden verschillende voorwaarden. Zo moet het omzetverlies van een bedrijf in de twee maanden voor de aanvraag minimaal 30 procent zijn. Ook wordt de daling vergeleken met de situatie van het jaar ervoor. Het bedrijf moet verder bereid zijn werknemers in de tussentijd te scholen of bij een ander bedrijf te detacheren. Voor de regeling is maximaal 200 miljoen euro beschikbaar.

Bedrijven kunnen voor de omvang van het omzetverlies werknemers naar huis sturen; bij bijvoorbeeld 35 procent omzetverlies kan voor 35 procent van de werknemers werktijdverkorting worden aangevraagd. De werknemers blijven in dienst van het bedrijf en ontvangen gewoon loon; de overheid betaalt de werkgever daarvoor een WW-uitkering. Omdat werkgevers er naar streven de werknemers voor wie ze werktijdverkorting aanvragen in dienst te houden, zal de verlening van werktijdverkorting in het algemeen geen gevolgen hebben voor de WW-uitkering als de werknemer later alsnog ontslagen wordt.

De werktijdverkorting geldt voorlopig voor zes weken (tot 1 januari 2009), of zoveel eerder als het aantal van 20.000 werknemers (in voltijd) waarvoor werktijdverkorting is toegestaan, is bereikt en kan tot maximaal 24 weken verlengd worden.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN