• Home
  • V1
  • Leads
  • Veel textielafval is geschikt voor hergebruik

Veel textielafval is geschikt voor hergebruik

11 okt. 2010

Leads

Wanneer niemand meer oude kleding zou weggooien bij het huisvuil, zou Nederland 425 miljoen kilo minder aan CO2 uitstoten. Die besparing is ongeveer gelijk aan 2.250 miljoen autokilometers, oftewel: bijna 56.000 keer de aarde rond.

Dat blijkt uit onderzoek van Eureco in opdracht van Vereniging Herwinning Textiel en Agentschap NL. Van de 124 miljoen kilo textiel die elk jaar in Nederland wordt vernietigd, is 65 procent nog geschikt voor recycling.

Vele instanties, waaronder het Ministerie van VROM, diverse modelabels, Texperium en Agentschap NL, werken aan het beter benutten van gebruikt textiel. Hetzij door gebruik te maken van duurzame materialen, hetzij door te onderzoeken hoe textiel gerecycled kan worden, hetzij door oude textiel in te zamelen.

Op dat laatste punt gaat het nog vaak mis, zo blijkt uit dit onderzoek: Dankzij de textielcontainers die in verschillende gemeenten staan en de inzamelingsacties die worden georganiseerd is de hoeveelheid textiel die wordt ingezameld weliswaar sterk gestegen, maar die bedraagt nog steeds minder dan de helft van de totale hoeveelheid textiel die wordt weggegooid. De hoeveelheid textiel die met het restafval wordt afgevoerd vertoont sinds 1993 een continue stijging. Gemiddeld bevat het huishoudelijk afval 3 tot 4 procent textiel. De onderzoekers vonden in 40 procent van de steekproeven zelfs vuilniszakken die helemaal vol zaten met bruikbare kleding.

De resultaten zijn afkomstig uit een onderzoek naar restafval. Met een sorteeranalyse is gekeken naar de kwaliteit van de textiel die mensen weggooien met het restafval. Uit de analyse blijkt dat 35 procent van het textiel geschikt is voor hergebruik als kleding. Een klein deel, 10 procent, is geschikt voor verwerking in linnengoed en 20 procent van het weggegooide textiel zou kunnen worden gerecycled, bijvoorbeeld door de textielvezels opnieuw te gebruiken in nieuwe producten.

agentschap NL
MVO