Wat moet je als leverancier van V&D doen, nu de toekomst van het warenhuis aan een zijden draadje hangt? “De grootste fout is niets doen en wachten op een goede afloop,” zegt advocaat Derk van Geel van Fort Advocaten. “Vertrouw ook niet op persberichten van de bewindvoerders.” Hij vertegenwoordigt verschillende leveranciers van V&D.

De uitstel van betaling van V&D is ‘behoorlijk zuur’ voor de leveranciers, zegt Van Geel, die niet kan zeggen welke leveranciers van V&D hij vertegenwoordigt. In het verleden was hij ook al betrokken bij faillissementen van modemerk Mexx en recentelijk Vimodos. “Ik verwacht op hele korte termijn een faillissement. Ik hoor het uit vele hoeken,” zegt hij. In bijna alle gevallen leidt uitstel van betaling tot een faillissement. Ook bij V&D is die kans groot. “Het scenario waarin V&D dan terecht komt is dat van liquidatie. Er zal worden geprobeerd een doorstart te maken en de bewindvoerders –dan curators- wikkelen de boedel af,” legt de advocaat uit. “Voor gewone schuldeisers -de leveranciers van V&D- is dat een triest vooruitzicht, want in bijna geen enkel geval ontvangen zij dan nog een uitkering.”

Advocaat Van Geel: leveranciers V&D wordt de pas afgesneden

Waarom zitten de leveranciers nu zo in de knel? V&D werkt met een lange betalingstermijn van 60 tot 90 dagen, aldus Van Geel. Daardoor heeft het warenhuis een grote voorraad, die ligt opgeslagen in het distributiecentrum in Nieuwegein. “In de praktijk is dat gewoon renteloos krediet van haar leveranciers.”

Wat het lastig maakt, is de zogeheten afkoelingsperiode. Leveranciers mogen hun goederen tijdelijk niet terughalen, ook al zijn zij eigenaar. Dat komt omdat de bewindvoerders door deze afkoelingsperiode in staat zijn om de boedel te inventariseren en kunnen bepalen wat er moet gebeuren. “Natuurlijk willen de bewindvoerders de panden open houden,” erkent de advocaat. “V&D heeft panden nodig, evenals werknemers, voorraad en gas en licht. Het personeel heeft een opzegtermijn van zes weken, en huurpanden kunnen nog zeker drie maanden door. Maar met de voorraden is het lastiger.”

Door de afkoelingsperiode wordt leveranciers de pas afgesneden, stelt Van Geel. “Het vreemde is dat de winkels nu open zijn. De goederen mogen dus niet door leveranciers worden teruggenomen, maar worden wel verkocht. De grote vraag is: wie krijgt de opbrengst?” Volgens de advocaat moet hier zo snel mogelijk een antwoord op komen van de bewindvoerders. “Het is gek dat er geen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de opbrengst. V&D mag dat niet doen, maar het gebeurt toch. Ik heb namens mijn cliënten al vier keer gevraagd of V&D wil bevestigen dat de opbrengst wordt afgedragen en bijgehouden, maar het blijft stil.”

Voor merken met shop-in-shop is het overigens minder spannend; zij kregen een brief van de bewindvoerders en V&D waarin de opbrengst na de surseance werd gegarandeerd. “Voor zover u op grond van de voor u geldende overeenkomst aanspraak heeft op een afdracht van de omzet op basis van een fee, geldt dat deze verplichting vanaf de datum van surseance zal worden nagekomen,” schrijven bewindvoerders en CEO John van der Ent. Dat is meten met twee maten, vindt Van Geel.

Wat moeten leveranciers van V&D doen?

“Wat leveranciers niet moeten doen is afwachten en hopen op goed nieuws. Die kans is zo klein, dat het onverstandig is om niets te doen,” zegt Van Geel. Hij vindt ook dat leveranciers niet teveel moeten vertrouwen op de persberichten van de bewindvoerders. “Deze zijn vaak met name bedoeld om leveranciers ‘rustig’ te houden. Deze berichten zijn er vooral op gericht om de bewindvoerders te helpen en niet per se de leveranciers.” Juist nu V&D nog niet failliet is, moeten leveranciers actie ondernemen, stelt hij. Het allerbelangrijkste: staak de leveringen. “Lever pas weer uit als je een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen dat je ook wordt betaald.”

“Breng verder de exposure in kaart: hoeveel er nog open staat bijvoorbeeld. Denk hierbij ook aan geplaatste maar nog niet geleverde orders, en meldt de totale vordering aan bij de bewindvoerders. Tevens kunnen leveranciers de goederenstroom in kaart brengen, waarbij duidelijk wordt waar alle goederen zich bevinden.

Een ander belangrijk punt is de juridische situatie. Kan een leverancier zijn goederen terug halen? Dat ligt eraan of een leverancier een eigendomsvoorbehoud heeft, waarbij de koopprijs volledig is betaald, zegt Van Geel. Als dat niet het geval is, kunnen leveranciers ook gebruik maken van het ‘recht van reclame’. “Door gebruik te maken van dat recht kan een leverancier weer eigenaar worden van de geleverde goederen. In principe kunnen de goederen dan worden opgeëist.” Dit moet overigens wel snel gebeuren wegens de verloop van wettelijke termijnen, waarschuwt hij.

‘Het steekt bij leveranciers V&D’

Sun Capital pompte deze zomer een bedrag van 47 miljoen euro in het warenhuis. Van Geel: “Eerder waren de leveranciers terughoudend, maar dankzij Sun Capital leek erop dat er weer een aantal jaren respijt was en dus werden leveranciers soepeler. Daarom valt het juist nu zo tegen. Zij lopen de grootste kleerscheuren op.” Vervolgend: “Het steekt de leveranciers dat ze eerst veel mogelijk hebben gemaakt voor V&D en daar nu de zure vruchten van plukken.”

De advocaat erkent dat het een lastige casus is. “In Nederland kom je moeilijk van je personeel en de huurprijs af, dat nekt V&D.” Het is moeilijk om kosten te reorganiseren denkt hij. Ook moet je als warenhuis leren omgaan met e-commerce, zegt Van Geel, verwijzend naar het aangevraagde faillissement van Macintosh.

Een doorstart in afgeslankte vorm zou de mooiste optie zijn voor leveranciers, zeker ook voor de partijen die modeproducten leveren. Hij denkt dat veel leveranciers dan ook graag weer mee zouden doen. “Ik ben wel bang dat er een te lage prijs voor betaald wordt, en dat de ‘oude pijn’ bij leveranciers achter blijft.” Voor nu ligt de prioriteit bij de leveranciers. “Het zou goed zijn als leveranciers zich samen sterk maken, bijvoorbeeld in een collectief.”

UPDATE: Brancheorganisatie Modint heeft aan RTL Z laten weten dat kledingmerken voorlopig geen lentecollecties leveren aan V&D. De stemming onder de merken is ‘diep bedroefd’ over de situatie bij het warenhuis, stelt Modint. Voor een aantal leveranciers was V&D een erg grote klant, en Modint vreest dan ook dat er een golf van faillissementen zal plaatsvinden, als gevolg van de situatie bij V&D.

Lees ook: ‘Leveranciers staken leveringen V&D’


 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN