• Home
  • Nieuws
  • Business
  • CBS: Wederom laagste consumentenvertrouwen tot nu toe gemeten

CBS: Wederom laagste consumentenvertrouwen tot nu toe gemeten

Door Marthe Stroom

22 jun. 2022

Business

Beeld: Pexels

Het consumentenvertrouwen is deze maand gedaald naar min vijftig, het laagste niveau sinds de start van de metingen in 1986, zo deelt het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen april werd hetzelfde ‘record’ met een meting van min 48 ook al verbroken. Hiervoor werd de laagste meting gedaan in maart 2013: het consumentenvertrouwen lag toen op min 41. Ter vergelijking: de hoogste stand vond plaats in januari van 2000 (36).

Het consumentenvertrouwen ligt hiermee deze maand ruim onder het gemiddelde van de afgelopen jaar (min negen). De diepste dalingen aan de start van de corona crisis vonden plaats in mei 2020 en oktober 2020. Het vertrouwen lag toen op min 31 en min 30 respectievelijk. In juni van 2021 behaalde het consumentenvertrouwen met een meting van min drie nog een relatieve piek hoogte sinds de start van de corona crisis. Echter is er sinds september van 2021 (toen het consumentenvertrouwen op min vijf lag) een daling ingezet die sinds die tijd heeft doorgezet.

Consumentenvertrouwen: afgenomen koopbereidheid, maar vertrouwen in werkgelegenheid

Het consumentenvertrouwen wordt gebaseerd op een verscheidenheid aan deelindicatoren. De daling van deze maand vond plaats wegens een afgenomen koopbereidheid (min 37). De meting in vertrouwen voor het doen van grote aankopen lag op min 53, de laagste meting tot dusver binnen deze deelindicator. De financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden werd met min 37 beoordeeld, in vergelijking met min twintig voor de financiële situatie voor het komende jaar.

Het oordeel over het economisch klimaat bleef vrijwel gelijk met de voorgaande maand (van min 68 naar min 69). Hierbij waren consumenten met name pessimistisch ingesteld over de verwachtingen van de economie voor het komende jaar (min 77). De economie van de afgelopen twaalf maanden zagen zij in vergelijking iets positiever in (min 62).

Met betrekking tot prijsstijgingen gaf 77 procent van de respondenten aan dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Het percentage aan respondenten dat verwacht dat de prijzen verder zullen stijgen is met 31 procent ongeveer gelijk gebleven met de voorgaande maand.

Wel waren de respondenten positief over de werkgelegenheid. Zestig procent van de respondenten geloofde dat de werkloosheid de komende twaalf maanden zal dalen, tegenover slechts negentien procent die een daling verwacht.

CBS
Centraal Bureau Voor de Statistiek
Consumentenvertrouwen