De Wet Franchise is niet alleen door de Tweede Kamer heen, maar ook de Eerste Kamer steunt het wetsvoorstel unaniem. Dit meldt Het Vakcentrum voor zelfstandig retail ondernemers in een persbericht. De wet brengt een betere balans in de verhouding tussen franchisenemer en franchisegever.

De belangrijkste regels die in de wet zijn opgenomen zijn: transparantie voorafgaand, tijdens en na de overeenkomst, het vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald, instemmingsrecht van franchisenemers en een beperking van het non-concurrentiebeding.

In de praktijk houdt dit in dat franchisenemers meer ruimte krijgen voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst. Ook krijgen franchisenemers instemmingsrecht bij beslissingen over de formule die financiële consequenties kunnen hebben. Het gaat hier wel over een van te voren vastgestelde drempelwaarde van die consequenties. Wordt deze waarde overschreden dan geldt het instemmingsrecht.

Het streven is om de wet in te voeren per 1 januari 2021. Volgens Het vakcentrum zijn daar nu geen belemmeringen meer voor.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN