• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Haal eens even diep adem! Hoe textielbedrijven hun CO2-uitstoot en die van hun leveranciers kunnen verkleinen

Haal eens even diep adem! Hoe textielbedrijven hun CO2-uitstoot en die van hun leveranciers kunnen verkleinen

INGEZONDEN MEDEDELING
Door Sponsor

27 aug. 2021

Business

De milieukundige en maatschappelijke uitdagingen waar de textielindustrie tegenwoordig mee kampt zijn enorm. Regelgeving legt een boel druk op de industrie: de wet inzake toeleveringsketens, de Europese Green Deal en de Circular Economy Action Plan zijn slechts enkele van de uitdagingen waar de industrie mee kampt. De spelers worden ook steeds meer onder druk gezet door consumenten.

Nu dat de eisen voor CO2-rapportage steeds strenger worden is de vraag: hoe kan hier zo efficiënt mogelijk aan worden voldaan? De oplossing is digitalisering. Daarmee wordt niet het 3d-printen van textiel bedoeld maar de digitale representatie van een fysiek product gedurende zijn levenscyclus. Juist dit digitale in kaart brengen staat ten grondslag van het berekenen van de koolstofvoetafdruk. Recente praktische voorbeelden van zogenaamde koolstofaccounting laat zien dat dit geen fictie is en evenmin een grootschalig onderzoeksproject.

Wetgevers en consumenten dagen textielfabrikanten en retailers uit

De doelstellingen van de Europese Commissie zijn ambitieus. Europa streeft er onder andere naar om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarnaast eisen consumenten steeds duurzamere producten. Een enquête van het Gesellschaft für Konsumforschung, een toonaangevende leverancier van gegevens en analytics aan de consumentengoederenindustrie heeft het belang van het onderwerp voor het publiek aangetoond: 45 procent van alle respondenten ziet duurzaamheid als “zeer belangrijk” of zelfs “extreem belangrijk” bij het kopen van kleding.

Er is dus geen ander alternatief dan verduurzamen en dat betekent meer gegevens verzamelen. Hoewel gegevens over de eigendommen en voertuigen van een bedrijf relatief gemakkelijk te verzamelen zijn, zijn gegevens voor de zogenaamde Scope 3 (ingekochte producten en diensten, bijv. productie onder contract of leveringen aan klanten) erg moeilijk vast te stellen. De beoordeling van upstream en downstream toeleveringsketens speelt een steeds grotere rol (zie de EU Green Deal en wetenschappelijk vastgestelde targets), wat veel bedrijven problemen oplevert.

Simpelweg digitaal voor een betere CO2-balans

De uitstoot van broeikasgassen verminderen is een reusachtige taak voor veel bedrijven, maar calculatoren voor de koolstofvoetafdruk en platforms bieden een oplossing. Ze kunnen netwerk- en uitstootfactoren laten zien, evenals normconforme calculatielogica, inclusief voortdurende updates. Een voorbeeld is BearingPoints uitstootcalculator, die zowel de koolstofvoetafdruk van een enkel t-shirt (over de gehele levenscyclus van het product “cradle to the grave”) als de voetafdruk van het gehele bedrijf berekent. Deze transparantie gaat veel verder dan slechts het rapporteren van informatie, want het laat ook zien waar CO2 kan worden bespaard en baant de weg voor een groenere toekomst.

“Van de koolstofvoetafdruk van producten tot de koolstofvoetafdruk van het bedrijf: de ecologische voetafdruk kan digitaal worden vastgesteld – en verbeterd!”

Adrian Nowak, Business Development Senior Manager bij BearingPoint

Digitale oplossingen zijn onmisbaar voor bedrijven die zich proactiever willen opstellen

Veel bedrijven zijn al begonnen aan hun reis, maar zijn nog steeds niet tevreden over het niveau van hun gegevensverzameling. Verrassend maar waar: Excel is nog steeds de norm in veel bedrijven. Excel-spreadsheets worden heen en weer gestuurd over de hele wereld en met pijn en moeite bijgewerkt. Dit is niet efficiënt, laat staan veilig. Gespecialiseerde cloudoplossingen bieden allang een oplossing: ze maken het mogelijk om binnen een efficiënte workflow gegevens over uitstoot te verzamelen, goedkeuren en berekenen, aan de hand van een gecertificeerde werkwijze en actuele uitstootfactoren vanuit een enkele bron, het “single point of truth for carbon data”.

Het volstaat niet meer om CO2 uitstoot ex post te rapporteren, bij. na een jaar. De uitstootfactoren moeten direct geïdentificeerd en geëlimineerd worden. Het gaat om het actief beheersen en beheren van CO2, waarbij digitale en netwerkoplossingen steeds belangrijker worden.

Toonaangevende praktijken: hoe de grote spelers in de textielindustrie het doen

De wereldwijde spelers in de textielindustrie voeren baanbrekend digitaal werk uit en zetten hun rapportage op succesvolle wijze op een juridisch conform fundament. Dankzij de uitstootcalculator kunnen op correcte manier gegevens worden verzameld, goedgekeurd en berekend met minder werk. Zelfs wekelijkse rapportage is niet langer een probleem voor degenen die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid, omdat de processen grotendeels geautomatiseerd zijn. De inzichten die onze tool oplevert omvatten de gehele levenscyclus van het product. Het meenemen van aangekochte producten en diensten, de zogenaamde Scope 3, is een groot voordeel voor onze klanten.

“Scope 3 uitstoot omvat het merendeel van de uitstoot voor de meeste bedrijven, ongeveer 80%. Tegelijkertijd is de uitstoot van uitbestede activiteiten in de waardeketen een raadsel voor de meeste bedrijven. Samenwerkingsverbanden en het gebruik van digitale platforms vormen hierbij essentiële succesfactoren.” Matthias Wohlfahrt, Afdelingshoofd Carbon Accounting Services bij BearingPoint

Dankzij de aanpak waarbij zowel platforms als calculatoren worden ingezet, kunnen bedrijven afzonderlijke waarden berekenen en deze delen met hun partners wereldwijd, wat zorgt voor transparantie en minder arbeidsintensiviteit.

Hoe wereldwijde spelers de huidige staat in kaart brengen

De verandering naar duurzame processen werkt het best als deze op systematische wijze wordt aangepakt. Om dit te doen moet de huidige staat eerst in detail worden beschreven. Als bedrijven pas net gedetailleerde gegevens beginnen te verzamelen, blijkt vaak dat er informatie ontbreekt. Maar dat maakt niet uit. Tegenwoordig kunnen hiaten in interne gegevens gemakkelijk worden opgevuld met digitale producten. Als er geen primaire gegevens beschikbaar zijn, gebruiken we in de uitstootcalculator secondaire gegevens van officiële bronnen en kunnen we dus erg realistische aannames doen. Neem bijvoorbeeld de hoeveelheid kunstmest en energie die een leverancier in India nodig heeft om zijn katoen te planten: een niveau aan informatie waartoe veel bedrijven nog geen toegang hebben gehad.

De gegevens worden vervolgens automatisch berekend en ingevoerd in een rapportagestructuur conform het Greenhouse Gas Protocol, dat al voldoet aan veel van de bestaande regelgevingen. De database biedt ook uitstekende mogelijkheden om vergelijkingen te maken, zowel binnen het bedrijf zelf als in de industrie in zijn geheel. Deze worden al vooraf geïnstalleerd in het dashboard. Bedrijven kunnen echter ook individuele targets instellen en deze regelmatig bekijken. Dit is een must voor alle bedrijven die wetenschappelijk vastgestelde targets willen behalen.

Gegevens omzetten tot oplossingen met de uitstootkalender

De verzamelde informatie omzetten tot duurzame oplossingen wordt steeds ingewikkelder, zelfs voor erg toegewijde bedrijven. Hier laat onze uitstootkalender zijn ware potentieel zien. De tool reproduceert de gehele toeleveringsketen van het bedrijf tot een digitale tweeling. Zo kan het zogenaamde “wat-als-scenario's” uitvoeren, op basis van daadwerkelijke gegevens. Dit is erg behulpzaam omdat er realistische vergelijkingen worden gemaakt en mogelijkheden om CO2 te besparen worden gesimuleerd voordat een investering wordt gedaan, wat kan helpen om investeringsbeslissingen te beïnvloeden. De simulaties laten ook zien dat ze aanzienlijke hoeveelheden CO2 kunnen besparen, bijvoorbeeld als ze nieuwe oplossingen vinden voor het gebruik van kunstmest door hun leveranciers, of als de logistiek mogelijkheden tot verbetering biedt.

Behulpzame functies “met een druk op de knop”

Aan de hand van de web-based mask kunnen onze klanten evaluaties opvragen met slechts een paar muisklikken, bijvoorbeeld over hun belangrijke cijfers en targets. Er kunnen bijvoorbeeld afzonderlijke fabrieken of transportroutes en kosten met elkaar worden vergeleken. Er kunnen ook hittekaarten worden gemaakt - een uitstekende manier om belangrijke uitstootpunten zichtbaar te maken en te begrijpen.

Wilt u meer weten over hoe BearingPoints uitstootcalculator u kan helpen uw bedrijf klaar te maken voor de toekomst? Neem dan contact met ons op. U kunt ook meer informatie vinden op https://bearingpoint.services/emissions-calculator.