• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Han Bekke blijft voorzitter Modint

Han Bekke blijft voorzitter Modint

Door Esmerij van Loon

bezig met laden...

Scroll down to read more

De ledenvergadering van ondernemersorganisatie Modint heeft op 29 juni jl. huidig voorzitter Han Bekke herbenoemd voor een periode van vier jaar. Tevens zijn Ton van Keken en Jorg Winkel opnieuw benoemd als bestuurslid. Volgens de Modint statuten kan de voorzitter een keer worden herbenoemd en zo voor maximaal acht jaar aanblijven.

Han Bekke is sinds 2013 voorzitter van Modint. Vorig jaar werd hij benoemd als voorzitter de International Apparel Federation (IAF). De IAF is een mode- en textielorganisatie waar ruim 40 landen aan deelnemen. Ook Modint is lid van IAF.

Tijdens de ledenvergadering van Modint, die plaatsvond in Scherpenzeel, werd speciale aandacht besteed aan het Convenant Duurzame Kleding en Textile en het project Circulair Textiel. Daarnaast was aandacht voor de ontwikkelingen rond Brexit, wat onder meer voor de Nederlandse tapijtindustrie, die Groot-Brittannië tot een van haar grootste afzetmarkten rekent, van belang is.

Han Bekke
MODINT