• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Hoe bereid je jouw bedrijf goed voor op de toekomst met opkomende ESG wet- en regelgeving?

Hoe bereid je jouw bedrijf goed voor op de toekomst met opkomende ESG wet- en regelgeving?

PARTNER CONTENT
Door Partner

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: tex.tracer

Opkomende wetten en regelgeving op het gebied van duurzaamheid lijken ons steeds meer om de oren te vliegen. Maar waarom is dit en welke ESG regelgeving moet je als bedrijf goed in de gaten houden om voorbereid te zijn op de toekomst?

Om te beginnen staat de textielconsumptie in Europa op de vierde plaats met de grootste impact op het milieu en de klimaatverandering, na voedsel, huisvesting en mobiliteit. Het is een van de top drie veroorzakers van druk op water- en landgebruik, en valt onder de top vijf op het gebied van grondstof gebruik en het uitstoten van broeikasgassen.

De gemiddelde Europeaan gooit elk jaar 11 kilo aan textiel weg. Wereldwijd wordt elke seconde een vrachtwagen vol textiel gestort of verbrand. De wereldwijde textielproductie is tussen 2000 en 2015 bijna verdubbeld en de consumptie van kleding en schoenen zal naar verwachting tegen 2030 met 63% toenemen (ec.europa).

Met dit in gedachten zijn de Europese Unie en lokale overheden de EU wet- en regelgeving die duurzaamheid in de textielindustrie bevorderen, gaan opdringen. In maart 2022 is de ‘EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel’ aangenomen. Dit plan stelt verschillende maatregelen voor die gericht zijn op alle stappen in het productieproces van textiel, vanaf ontwerp tot gebruiksfase en daarna. Een aantal van die maatregelen zijn:

  • Nieuwe ontwerp criteria die een verplicht minimum voor gerecyclede vezels in textiel vereisen.
  • Duidelijkere informatie over textiel en een Digitaal Product Paspoort met verplichte informatie omtrent circulariteit en andere belangrijke milieuaspecten.
  • Strakke controles op greenwashing.
  • Maatregelen om het onbedoeld vrijkomen van microplastics uit textiel aan te pakken.
  • Op elkaar afgestemde EU-regels voor de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel.
  • Een transitie traject voor het textiel ecosysteem om te definiëren hoe de 2030 doelstellingen kunnen worden bereikt.

Niet alleen in de EU worden maatregelen getroffen. Zo zien we in de VS dat de Fashion Act is aangenomen, welke zich focust op de verplichting bij retailers en fabrikanten om hun beleid op milieu- en sociaal vlak bekend te maken. Daarnaast is de oprichting van een fonds voor deze bedrijven verplicht om verifieerbare projecten op te zetten die direct bijdragen aan gemeenschappen en milieurechtvaardigheid (static1.squarespace.com).

Ook is de UK Modern Slavery Act aangenomen die bedrijven verantwoordelijk houdt voor de werkomstandigheden bij hun leveranciers door de gehele waardeketen heen. Het is hierbij vereist om jaarlijks een rapport uit te brengen dat slavernij en mensenhandel uitgesloten zijn van de business en waardeketen (www.legislation.gov.uk).

Waarom is dit belangrijk?

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om te voldoen aan de opkomende ESG wet- en regelgeving. Hierbij geldt hoe eerder je als bedrijf begint met het nemen van de juiste maatregelen, hoe groter de kans dat jouw bedrijf minder risico loopt. Onderstaand lichten we de regelgeving toe die op korte termijn ingaat of al van kracht is.

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)

De UPV is een milieubeleid dat de verantwoordelijkheid van de producent reguleert voor de volledige levenscyclus van het product, van ontwerp tot einde levensduur. Dit omvat ook de beperking van de milieu-impact van producten gedurende de volledige levenscyclus, inclusief bijvoorbeeld afvalinzameling en recycling. In Frankrijk en Duitsland is deze wetgeving al van kracht.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD is de nieuwe EU-wetgeving die alle grote bedrijven verplicht regelmatig te rapporteren over hun activiteiten op het gebied van milieu en sociale impact. Het helpt investeerders, consumenten, beleidsmakers, en andere belanghebbenden bij het evalueren van de niet-financiële prestaties van grote bedrijven. Onder grote bedrijven verstaan ze bedrijven met meer dan 250FTE’s en een omzet van 40 miljoen euro of een saldo van 20 miljoen euro. Voor deze groep geldt dat zij tot 2025 hebben om te voldoen aan deze wetgeving.

Digital Product Passport (Digitaal Product Paspoort)

Het Digitale Product Paspoort (DPP) zal de traceerbaarheid van producten verbeteren en tegelijkertijd consumenten en fabrikanten toegang geven tot alle informatie over een specifiek product. Het kan informatie geven over de herkomst, samenstelling, reparatie- en demontage mogelijkheden van een product evenals de mogelijkheden om de verschillende onderdelen te recyclen.

Met deze opkomende wetgevingen zijn digitale oplossingen de drijfveer achter een duurzamere economie. Data en technologie bieden de broodnodige transparantie in de mode-industrie waar we allemaal naar op zoek zijn. Bij tex.tracer stomen we onze klanten klaar voor het Digitale Product Paspoort, op basis van transparantie binnen hun waardeketen. Het is onze missie om een ​​betere mode-industrie te creëren en we hebben jou nodig om dit te realiseren. Wil je er zeker van zijn dat jouw bedrijf toekomstbestendig is? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Kilk hier voor meer informatie over tex.tracer.

DPP
Duurzaamheid
ESG
tex.tracer