• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Kabinet stopt met corona-steunpakketten per 1 april

Kabinet stopt met corona-steunpakketten per 1 april

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Unsplash

Het kabinet stopt per het tweede kwartaal van 2022 met de corona-steunpakketten, zo is te lezen in een persbericht van vrijdagmiddag van de rijksoverheid. “ In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag,” zo luidt het bericht.

Ondernemers kunnen dan niet meer gebruik maken van de NOW-regeling, de TVL en het uitstel van belastingbetalingen. Ook komt er een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Het reguliere Bbz zal zonder wijzigingen weer worden uitgevoerd.

Corona-steunpakketten stoppen per 1 april

“Omdat de contact beperkende maatregelen aflopen is generieke corona-steun niet meer nodig. Daarnaast stijgt de kans dat steun bij ondernemers terecht komt die verlies lijden door andere redenen dan corona. Ook belemmert generieke steun dat mensen overstappen naar een nieuwe baan waar ze harder nodig zijn.

Het betekent echter niet dat ondernemers helemaal niet meer kunnen rekenen op steun van de overheid. In maart komt het kabinet namelijk met een uitwerking van de lange-termijn-aanpak van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt gezocht naar een gezonde balans in de samenleving tussen risico’ s voor de overheid en ondernemers.

Coronavirus
NOW
TVL