• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Koning: ‘Mkb bij hogere winstbelasting zoveel mogelijk ontzien’, brancheorganisaties reageren

Koning: ‘Mkb bij hogere winstbelasting zoveel mogelijk ontzien’, brancheorganisaties reageren

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Koning Willem-Alexander. Beeld via de RVD / foto door Martijn Beekman

Koning Willem-Alexander gaf vandaag tijdens Prinsjesdag aan dat versterking van het mkb-ondernemersklimaat nodig is. Dit was onderdeel van de troonrede die traditiegetrouw op de derde dinsdag van september wordt voorgelezen door het staatshoofd.

Lees ook:
Kijken: de mooiste hoedjes (en outfits) van Prinsjesdag 2022

“Het is een hard gelag dat zoveel bedrijven nu opnieuw met grote problemen te maken krijgen vanwege enorme kostenstijgingen. Zeker in het midden- en kleinbedrijf, dat zo belangrijk is voor ons land, hebben veel ondernemers het moeilijk. Versterking van het mkb-ondernemersklimaat is nodig, bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere toegang tot financiering en ondersteuning bij verduurzaming. Het kabinet blijft ook verder investeren in het toekomstige verdienvermogen van ons land. Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor de topsectoren en innovatieve start-ups, en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt,” aldus Koning Willem-Alexander vandaag. De koning geeft eveneens aan dat bij de hogere belasting op winst en vermogen het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk wordt ontzien.

Uit verdere documenten die door de rijksoverheid zijn gepubliceerd vandaag blijkt dat het kabinet een pakket heeft gemaakt om de lasten voor mkb-ondernemers op onderdelen te verlagen. Hiervoor wordt tijdens deze kabinetsperiode 500 miljoen euro per jaar en vanaf 2028 600 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. “In dit pakket voor het mkb worden werkgeverslasten verlaagd, extra subsidies versterkt zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energiegebruik kunnen verminderen. Ook wordt de werkkostenregeling verruimd, zodat bedrijven belastingvrij meer vergoedingen kunnen geven aan hun werknemers.

Koning: ‘Versterking van het mkb-ondernemersklimaat nodig’, brancheorganisaties reageren

Het mkb werd maar kort genoemd in de troonrede. De afgelopen tijd werd door diverse brancheorganisaties flink gelobbyd voor lastenverlichting voor het mkb. INretail oordeelt dat de miljoenennota, die tevens op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, voor ondernemers een ‘schraal verhaal’ is. Het ontbreekt volgens de brancheorganisatie aan compensatie voor de loonkostenstijging waar de retail tegenaan loopt. “Het kabinet moet aan compensatieknoppen draaien. Denk bijvoorbeeld aan de LIV-regeling die als bestaande regeling heel goed inzetbaar is om ondernemers te compenseren voor stijgende loonkosten,” aldus Jan Meerman, algemeen directeur van INretail, in een statement. “Daarnaast biedt verruiming van de werkkostenregeling bruto-netto mogelijkheden die het kabinet nu nog onbenut laat. Dat blijven aandachtspunten bij de algemene beschouwingen en de begrotingsbehandelingen van de ministeries.” De hogere winstbelasting, waarbij alleen de eerste twee ton winst extra belast wordt, wordt ook door de brancheorganisatie afgekeurd omdat het de verkeerde doelgroep treft. Meerman geeft aan dat de branche zich opmaakt ‘voor een guur najaar’.

Vakbond FNV bestempelt de plannen van het kabinet als ‘pleisters plakken’ zo blijkt uit een statement. “Er wordt niks gedaan om de fundamentele oorzaken van de scheefgroei in de samenleving aan te pakken. We zijn als land alleen maar rijker geworden, maar het geld blijft in beperkte zakken hangen. Economisch groeit Nederland, het geld moet alleen eerlijker worden verdeeld. De mensen in Nederland verdienen beter.” De vakbond is van mening dat er geen moment langer gewacht kan worden met het verhogen van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur. Daarbij roept FNV de Tweede Kamer op om het debat te voeren over het terugnemen van controle over de energievoorziening en andere publieke voorzieningen.

“Het is goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren en dat er zo’n 600 miljoen beschikbaar komt voor het mkb,” aldus MKB-Nederland en VNO-NCW in een statement. “Wij zijn in gesprek over hoe dat verstandig in te zetten,” aldus Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, in reactie op de uitgetrokken 600 miljoen euro. “Verder is het belangrijk dat mkb-ondernemers goed worden ondersteund bij de versnelling van de energietransitie. Er gebeurt al veel, maar veel bedrijven missen de financiële ruimte om die investeringen te doen.” De ondernemersorganisatie zijn ook blij met de maatregelen die onder andere voor kleine bedrijven worden genomen om de energieprijs te drukken. Echter helpen deze maatregelen de energie-intensieve bedrijven nog onvoldoende, aldus de organisaties.

Dit artikel wordt waar mogelijk aangevuld met statements van andere organisaties.

Politiek
PRINSJESDAG