• Home
  • Nieuws
  • Business
  • MKB Nederland: 9300 bedrijven in geldnood door corona

MKB Nederland: 9300 bedrijven in geldnood door corona

Door Sylvana Lijbaart

4 jun. 2021

Business

Image: Burst / Pexels

Zo’n 9.300 midden- en kleinbedrijven kwamen begin dit jaar geld tekort wegens het coronavirus, zo meldt de Nederlandsche Bank op basis van een analyse. In de analyse is gekeken naar 186.000 bedrijven met maximaal 250 mensen in dienst.

Wat opvalt in de analyse is het verschil dat de overheidssteun heeft gemaakt. Die steun heeft ervoor gezorgd dat nu maar 9.300 bedrijven een geld tekort hebben. Zonder de overheidssteun zouden dat er 13.000 zijn. De miljardensteun in de mkb heeft zo’n 2 procent verschil gemaakt. Horecabedrijven en ondernemingen in de kunst zijn het meest geholpen.

9.300 MKB-bedrijven in geldnood ondanks overheidssteun

De analyse geeft ook de bedrijfstakken weer met de sterkste toename van het percentage MKB-bedrijven (bedrijven met een tekort aan liquide middelen, red.). Zo is af te lezen dat het aantal illiquide bedrijven in de textielindustrie met 5 procentpunten zou stijgen zonder het steun- en herstelpakket van de overheid. Het aantal illiquide bedrijven in de eet- en drinkgelegenheden categorie zou met 37 procentpunten stijgen zonder het steun- en herstelpakket van de overheid. De verschillen tussen de bedrijfstakken zijn dus groot, zo staat in het rapport van de Nederlandsche Bank. De toename van het liquiditeitstekort hangt samen met bedrijfstakken die het meeste last hadden van de strenge coronamaatregelen.

De Nederlandsche Bank maakte eerst een inschatting van hoe bedrijven ervoor zouden hebben gestaan als er geen corona was geweest om het aantal bedrijven met een tekort door corona te berekenen. Dit cijfer werd vergeleken met het aantal bedrijven dat begin dit jaar echt geld tekort kwam. Deze analyse gaat alleen over de invloed van de overheidssteun op de balans van bedrijven. De keteneffecten en uitstel van belastingen zijn niet meegenomen. Wanneer het uitstel van belastingen wel meegerekend zou zijn, dan was het aantal bedrijven met een geldtekort waarschijnlijk lager geweest, zo staat in het rapport van De Nederlandsche Bank.

CORONAVIRUS
MKB Nederland