De nieuwe eigenaar van de Etam Groep heeft meer details naar buiten gebracht over de doorstart van de Etam Groep. Roman & Stern Management gaat focussen op kostenbesparing, service in de winkels en e-commerce. In de komende periode zal de doorstart verder worden uitgewerkt, laat het bedrijf weten.

De nieuwe eigenaar spreekt in het persbericht van een ‘kanteling van de organisatie’ met een focus op ‘service voor de klanten, herijking van de kosten, relevantie van de winkels en het verder uitbouwen van de succesvolle e-commerce activiteiten’. De investeerders eisen lagere huren voor de winkelpanden, anders zullen de panden niet meegenomen worden in de doorstart. Met hoeveel winkels het bedrijf deze koers zal inzetten, is momenteel nog niet duidelijk. “Het zal mede afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de verhuurders om de huren aan te passen aan de nieuwe realiteit,” zegt Roman & Stern Management .

De hoeveelheid winkels zal ook bepalend zijn voor de toekomst van het personeel. De medewerkers zijn vandaag op de hoogte gebracht van de nieuwe plannen. De komende periode zal het plan zorgvuldig worden uitgewerkt, laat Roman & Stern Management weten.

Doorstart Etam Groep dankzij klantengroep en niveau omnichannel

Roman & Stern Management maakt de doorstart mogelijk in samenwerking met een consortium investeerders via de verwervende (indirecte) dochtervennootschap FIPH B.V. Begin mei is er bij de mededingingsautoriteit Autoriteit Consument & Markt (ACM) een melding gedaan over de voorgenomen overname van de Etam Groep. Afgelopen week werd de ontheffing verkregen met betrekking tot het verbod zich lopende de basisprocedure over de onderneming te mogen ontfermen. Daarom kan Roman & Stern Management nu verder en zich richten op de eerste stappen van de doorstart. Naar verwachting spreekt de ACM zich deze week uit over een definitief groen licht.

“De doorstart wordt gemaakt vanuit de rationale dat de Etam Groep na enkele substantiële ingrepen over een goed fundament beschikt voor de toekomst; met name dankzij de opgebouwde band met de enorme klantengroep en het niveau van omnichannel retail,” stelt Roman & Stern Management. Etam Groep zou in ‘een opeenstapeling van omstandigheden' terecht zijn gekomen door jarenlang stijgende huren bij teruglopende passantenstromen, stijgende personeelslasten, een verschuiving van winkelomzet naar het internet en een verhoging van de BTW.

Etam Groep ging failliet door drukke retailmarkt en opkomst e-commerce

In april werd de Etam Group failliet verklaard door de rechtbank van Den Haag. “De situatie bij Etam Groep is het gevolg van de toegenomen druk op de Nederlandse moderetailmarkt en de sterke opkomst van e-commerce. Ondanks vele succesvol doorgevoerde organisatie- en kostenaanpassingen om aan die –overigens langzaam verbeterende- marktsituatie het hoofd te bieden lukte het Etam de afgelopen tijd onvoldoende zich aan deze nieuwe marktomstandigheden aan te passen,” liet het bedrijf toen weten. De Etam Groep verkeert al lange tijd in zwaar weer. In de afgelopen twee jaar kreeg de groep twee ingrijpende reorganisaties voor de kiezen, waarbij er in totaal 240 banen verdwenen. In januari 2014 vielen er veel ontslagen op het hoofdkantoor in Zoetermeer: 65 fulltime banen en 35 parttime banen zouden verdwijnen. In 2013 verloren er 140 mensen hun baan.

Begin mei werd bekend dat Roman & Stern Management de nieuwe eigenaar zou worden van de Etam Groep en dat er een doorstart zou komen.

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN