• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Ondersteuning: Pakket fiscale maatregelen voor mkb’ers bekend

Ondersteuning: Pakket fiscale maatregelen voor mkb’ers bekend

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: Unsplash

Het pakket voor het midden- en kleinbedrijf om de sector te helpen en stimuleren is ingevuld, zo blijkt uit een bericht van de Rijksoverheid. Zoals op Prinsjesdag al werd aangekondigd trekt het kabinet tussen 2023 tot en met 2027 hier elk jaar 500 miljoen voor uit. Vanaf 2028 is er structureel 600 miljoen per jaar beschikbaar om de sector te ondersteunen.

Het pakket richt zich onder andere op het behoud van liquiditeit bij mkb-ondernemingen. Ook moet het ondernemers ondersteunen die bijvoorbeeld investeren in de verduurzaming van hun bedrijf, aldus het bericht van de Rijksoverheid.

Dit zit er in het steunpakket voor mkb'ers

Zo intensiveert het kabinet het budget voor de Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek. Dit moet ondernemers aanmoedigen te investeren in verduurzaming. Investeren in het algemeen wordt ook aantrekkelijker gemaakt omdat ‘investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen willekeurig mogen worden afgeschreven’. Dit verlaagt volgens MKB Nederland en VNO-NCW de financieringsbehoefte. “Het was mooi geweest als deze maatregel ook voor latere jaren zou gelden, maar dat bleek nu nog niet haalbaar,” aldus de twee organisaties in een reactie op het pakket. Als derde wordt de fiscale regeling voor WBSO geïndexeerd waardoor ondernemers ook gestimuleerd worden om te innoveren.

In het pakket vinden ook maatregelen die betrekking hebben op het uitbetalen van loon. Het kabinet verhoogt de werkkostenregeling waardoor werkgevers makkelijker onbelaste vergoedingen aan werknemers kunnen geven. De lasten op arbeid worden daarnaast verlaagd door de aof-premie. Ten derde komt er nog een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel waardoor werknemers tegemoet gekomen worden in de verhoging van het minimumloon. MKB Nederland en VNO-NCW geven aan dat deze maatregelen de kosten van de versnelde stijging van het minimumloon en de inflatie enigszins gedempt worden.

MKB Nederland en VNO-NCW geven aan dat het pakket weer wat nieuwe lichtpunten brengt voor de Nederlandse mkb. Echter hadden de organisaties ook gevraagd om op verschillende punten de tariefverhogingen in bijvoorbeeld de winstbelasting in de eerste schijf terug te nemen, of om meer te doen om investeringen en liquiditeit te ondersteunen. “Helaas bleek niet meer mogelijk.”

MKB
MKB Nederland
PRINSJESDAG
VNO-NCW