• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Presentatie Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’ op 25 juni tijdens webinar

Presentatie Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’ op 25 juni tijdens webinar

Door Nora Veerman

bezig met laden...

Business

Op 25 juni wordt de Nederlands Technische Afspraak (NTA) ‘Circulair Textiel’ gepresenteerd. Dat staat vermeld op de website van de NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut), die de ontwikkeling van de NTA het afgelopen jaar faciliteerde. De NTA beschrijft wat er kan worden verstaan onder circulaire textielproducten en wat er nodig is om op consequente wijze over circulair textiel te kunnen rapporteren. Het document wordt op 25 juni gepresenteerd middels een webinar, georganiseerd in samenwerking met textielbrancheorganisatie Modint en de Rijksoverheid, en ondersteund door ClickNL.

De NTA voorziet in een gemeenschappelijk framework voor de definitie van, en de eisen voor, circulair textiel. En die is nodig. “Nederland staat voor een transitie naar naar een circulaire economie in 2050 waarbij de overheid heeft aangegeven in 2030 vijftig procent minder primaire grondstoffen te willen gebruiken. Deze ambitie geldt ook voor textiel,” vertelt Corien Beks, branchemanager mode en bedrijfskleding bij Modint. “Maar dan volgt al snel de vraag: wat is circulair? Kan kleding gemaakt van PET-flessen circulair genoemd worden, of alleen producten gemaakt van textielafval? En hoe verhouden deze zich dan tot elkaar?” Er bestaat behoefte aan eenduidigheid, zo legt Beks uit, in de markt, binnen het bedrijfsleven, en bij de overheid. Die laatste is niet alleen op zoek naar manieren om de textielsector structureel te verduurzamen, maar is ook zelf een belangrijke afnemer van textiel: voor uniformen, bijvoorbeeld.

De NTA is het resultaat van een twaalf maanden durend onderzoek van de Werkgroep Circulair Textiel, opgericht door de NEN. De werkgroep bestaat uit ruim dertig leden afkomstig uit verschillende stakeholdercategorieën. Het resulterende document reflecteert de verschillende mogelijkheden voor omschrijvingen en kwalificaties van circulair textiel. Het kan dienen als basis voor toekomstige normering, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Tijdens het webinar wordt de NTA toegelicht vanuit het perspectief van verschillende sectoren: van overheidsinstanties tot ondernemers. “De NTA is relevant voor iedereen die zich actief bezighoudt met ontwikkeling van kleding en textiel,” aldus Beks. “Tijdens het webinar beantwoorden we de vragen: wat is dit document? Hoe kan het worden gebruikt? Dat zijn belangrijke inzichten om mee te beginnen.” Wie het webinar wil bijwonen, kan zich registreren via de website van de NEN.

Beeld: Pexels

Circulariteit
Duurzaamheid
MODINT
nen