• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Prinsjesdag-onderzoek: Nederlanders komen wel rond, maar verwachten financiële verslechtering

Prinsjesdag-onderzoek: Nederlanders komen wel rond, maar verwachten financiële verslechtering

Door Nora Veerman

15 sep. 2020

Nederlanders kunnen nog wel rondkomen, maar een kwart ervaart al negatieve gevolgen van de coronacrisis. Daardoor houdt een deel de komende tijd de hand op de knip. Op de lange termijn verwacht ruim de helft van de Nederlanders een verdere verslechtering van de economische situatie. Dat blijkt uit de opiniepeiling die jaarlijks rond Prinsjesdag wordt gehouden door Ipsos en de NOS.

In het onderzoek is te zien dat een steeds grotere groep Nederlanders de afgelopen vijf jaar zei goed te kunnen rondkomen. In 2016 was dat nog vijftig procent, in 2020 55 procent. Het aantal Nederlanders dat zegt net, net niet of helemaal niet te kunnen rondkomen kromp de afgelopen jaren lichtjes. Maar de komende tijd zal dat naar verwachting veranderen.

Vooral zelfstandigen hebben sinds de coronapandemie niet makkelijk. 53 procent van hen zegt dat deze hun financiële situatie doet verslechteren, omdat er minder werk beschikbaar is. Bijna veertig procent van de totale beroepsbevolking geeft aan dat hun werksituatie verslechterd is: zij hebben minder of geen werk, of zijn hun werk niet langer zeker. Jongeren merken de effecten van de crisis het sterkst. Zij zeggen ook het meest te moeten bezuinigen. Tegelijkertijd zijn zij positiever over de economie dan ouderen, van wie 62 procent een verslechtering van de economische situatie verwacht, tegenover 44 procent van de jongeren.

Uit het rapport blijkt ook dat bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de overheid de coronamaatregelen strenger moet handhaven. Circa veertig procent hoopt op een versoepeling van de maatregelen, om de economische situatie te kunnen verbeteren.