• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Update AMFI: een overzicht van de stand van zaken

Update AMFI: een overzicht van de stand van zaken

PARTNER CONTENT
Door Partner

bezig met laden...

Scroll down to read more

De publicatie in NRC en Het Parool over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Martijn N., oud-student en relatie van AMFI, maakt heel veel los. Ook over AMFI.

Uit de reacties op social media en van (oud-)studenten die AMFI direct hebben benaderd blijkt dat niet iedereen AMFI de afgelopen jaren als een veilige plek heeft beleefd. Dat raakt ons diep. Daarom is direct na de publicatie besloten om een onafhankelijk bureau in te schakelen om onderzoek te laten doen naar hoe wij de sociale veiligheid op dit punt kunnen verbeteren. Daarnaast wil AMFI graag in gesprek met iedereen die hierover iets kwijt wil.

AMFI heeft na de berichtgeving over Martijn N. en de klachten van (vooral oud-)studenten over de cultuur bij AMFI direct een aantal stappen gezet. Dit met als doel om te onderzoeken wat er is gebeurd en wat er moet worden gedaan om iedereen nu en in de toekomst een veilige werk- en leeromgeving te bieden. Hieronder een overzicht van de stand van zaken op hoofdlijnen.

- Er zijn herhaaldelijk oproepen geplaatst aan oud-studenten, zittende studenten en medewerkers om hun ervaringen bij en met AMFI te delen. Mensen die hierop hebben gereageerd of nog reageren worden uitgenodigd voor een gesprek met een vertrouwenspersoon of met een vertegenwoordiger van onafhankelijk onderzoeksbureau bureau Bezemer & Schubad.

- Er komt een online en fysiek punt waar mensen anoniem hun verhaal, vraag of suggestie kunnen delen.

- Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Bezemer & Schubad is gestart met een onderzoek naar de sociale veiligheid op AMFI. Centraal hierin staat hoe studenten en medewerkers de veiligheid van de werk- en leeromgeving beleven en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. Bezemer & Schubad is gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat.

- Er is een Ethics & Culture Taskforce samengesteld. De taskforce zet de cultuur van de organisatie hoog op de agenda van AMFI en ziet toe op uitvoering van aanbevelingen die uit het onderzoek komen. De taskforce werkt hierbij samen met de student council.

- Op aanvraag van studenten is een student council in het leven geroepen, die op structurele wijze betrokken wordt bij onderwerpen die te maken hebben met cultuur, diversiteit en inclusie. AMFI benadrukt het belang hiervan en omarmt deze student council. Op Donderdag 8 april vindt de eerste bijeenkomst plaats met tien (oud-)studenten die zich hiervoor opgegeven hebben.

- De klachtenprocedure is versimpeld. Er is een nieuwe routekaart waarmee medewerkers snel en adequaat klachten van studenten kunnen beantwoorden of studenten kunnen doorverwijzen.

- De weg naar de vertrouwenspersonen is vergemakkelijkt, waardoor direct contact met hen nu mogelijk is. Ook is er een vertrouwenspersoon vanuit het onderzoeksbureau beschikbaar gesteld.

- De AMFI gedragscode is aangescherpt en wordt op een goed zichtbare plek in de hal van het AMFI gebouw opgehangen. Deze plakkaat wordt doorlopend opgepoetst, om de voortdurende relevantie en prioriteit te symboliseren.

AMFI
Amsterdam Fashion Institute
Fashion Education
Partner Content