• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Wibra en FNV ontmoeten elkaar 21 juni in de rechtszaal

Wibra en FNV ontmoeten elkaar 21 juni in de rechtszaal

Door Caitlyn Terra

17 jun. 2021

Business |UPDATE

Beeld: Wibra

De zaak aangespannen door FNV tegen Wibra wordt aankomende maandag 21 juni behandeld door de rechter. FNV Winkelstraat uitte hun ognenoegen over dat discounter Wibra NOW-subsidie kreeg en daarnaast medewerkers opgestapelde uren, naar mening van FNV, 'gratis' laat inhalen later in het jaar. De zaak trok eerder al de aandacht van minister Koolmees maar ook van brancheorganisatie INretail.

Wibra werkt met min-uren, iets dat in de cao retail non-food is opgenomen. Medewerkers kunnen min-uren opbouwen die ze op een later moment inhalen. Door dit systeem kunnen retailers de pieken en dalen in de sector opvangen, maar kan een medewerker wel elke maand rekenen op een gelijk salaris. Medewerkers van Wibra stapten eerder naar FNV omdat ze de uren die ze hebben gemist, ‘gratis’ moeten inhalen in de zomer. FNV heeft vervolgens een rechtszaak tegen Wibra aangespannen.

“Medewerkers van Wibra hebben een probleem op de kaart gezet dat in heel veel winkels speelt. Wij krijgen meldingen uit het hele land. Deze rechtszaak is belangrijk voor vele duizenden winkelmedewerkers. Iedereen wil dat dit wordt opgelost,” aldus Linda Vermeulen, bestuurder FNV Winkelstraat in een persbericht. FNV wil dat de min-uren die tijdens de lockdown zijn geschreven en gesubsidieerd zijn via de NOW-steun moeten worden kwijtgescholden.

Wibra reageert in een schriftelijk statement dat de dagvaarding van FNV geen recht doet aan de in de cao vastgelegde afspraken met betrekking tot min- en plusuren en dat de dagvaarding is gebaseerd op verkeerde voorstelling van de feiten en valse aannames. Wibra meldt dat de vakbond ten onrechte gebruik maakt van een koppeling van de NOW-regeling en de min-uren. “Van onbetaalde arbeid waarmee de rekening van de crisis bij medewerkers wordt neergelegd is dus geen sprake, net zo min als dat er sprake van is dat medewerkers deze zomer een groot aantal gemiste uren moeten inhalen. Het aantal opgebouwde min-uren is beperkt. In 96 procent van de gevallen bleef het aantal minuren opgebouwd tijdens de lockdown onder de 10 procent van het totale aantal contracturen.” Wibra geeft in het statement aan dat het overtuigd is de cao juist toe te passen en ziet het kort geding dan ook met vertrouwen tegemoet.

FNV
Wibra