• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Duurzaamheidsrapport 2017: Hoe H&M de weg plaveit naar een duurzame toekomst voor de modewereld

Duurzaamheidsrapport 2017: Hoe H&M de weg plaveit naar een duurzame toekomst voor de modewereld

Door Vivian Hendriksz

12 apr. 2018

Mode |RAPPORT

De H&M Group streeft ernaar een katalysator te zijn voor duurzame verandering in de modeindustrie, en daarom heeft het Zweedse modebedrijf een aantal doelstellingen bedacht waar het zelf aan moet voldoen. “Onze doelen zijn de meest vooruitstrevende en ambitieuze in de industrie,” bevestigde Anna Gedda, Hoofd Duurzaamheid bij H&M tegenover FashionUnited op het hoofdkantoor van het bedrijf in Stockholm, Zweden.

H&M heeft drie hoofddoelen: het bedrijf wil 100 procent circulair worden en de verandering naar een duurzame modeindustrie leiden, en tegelijkertijd een eerlijk en gelijk beleid voeren. Dat betekent dat het huidige bedrijfsmodel van lineair naar circulair zal moeten veranderen, dat alle werknemers in de gehele productieketen eerlijk behandeld én betaald worden, dat daarbij zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan het milieu en dat tot slot de weg wordt vrijgemaakt naar een duurzamere industrie. Het zijn ambitieuze uitspraken, maar hoe denkt het Zweedse modebedrijf deze waar te maken? Het onlangs gepubliceerde Sustainability Report 2017 geeft een toelichting.

"Een bedrijf zo groot als dat van ons heeft de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om een voorvechter te zijn van een duurzamere mode- en design industrie"

Anna Gedda, Hoofd Duurzaamheid bij H&M

Het is duidelijk dat de industrie de toekomst van mode moet heroverwegen, maar H&M besloot zich eerst te richten op de uitdagingen waar de industrie op dit moment mee te maken heeft, zoals de groeiende wereldpopulatie en onze afhankelijkheid van grondstoffen die ooit zullen opraken. Tegelijkertijd blijft kleding een basisbehoefte en verwacht de H&M Group niet dat de groeiende wereldbevolking zal stoppen met kleding kopen. “We weten dat mensen altijd mode zullen blijven kopen, dus de grote uitdaging voor ons is om uit te vogelen hoe we kunnen voorzien in de behoeften van al deze consumenten op een manier die ook rekening houdt met de behoeften van moeder natuur,” aldus Gedda. Dat is waarom H&M een voorvechter is van een circulair model waarbij materialen optimaal worden benut en waarbij zo min mogelijk afval wordt gegenereerd.

H&M deelt doelstellingen voor circulaire modeindustrie in Duurzaamheidsrapport 2017

H&M begrijpt dat er niet één enkele weg is die naar een circulaire toekomst leidt, en daarom zijn verschillende strategieën ontwikkeld. Zo wordt geïnvesteerd in technologie voor het recyclen van materialen, worden oude kledingstukken ingezameld om te worden gerecycled en wordt het aandeel van duurzame materialen in het productieproces verhoogd. In 2030 is het doel om enkel nog 100 procent gerecyclede (of anderszins duurzaam verkregen) materialen te gebruiken voor de collecties. In 2017 was 35 procent van de materialen waarmee werd gewerkt gerecycled of op duurzame wijze verkregen. “Innovatie is de oplossing voor veel problemen waar de modeindustrie mee te maken heeft. Vooral de verschuiving van een lineair naar een circulair model,” zei Cecilia Brännsten, Environmental Sustainability Manager bij de H&M Group.

“Maar het zal niet één technologie of innovatie zijn waarmee we ons doel behalen; in plaats daarvan zal een combinatie van ideeën, wetenschappers en bedrijven nodig zijn om de puzzel af te maken en de industrie vooruit te helpen. Daarom investeren we in en werken we samen met innovatieve bedrijven zoals re:newcell en Treetotextile.” In 2017 verzamelde H&M 17.771 ton aan textiel om te worden hergebruikt, en in 2020 hoopt het bedrijf dit te verhogen tot 25.000 ton. Dit zou genoeg vezels moeten bevatten om 89 miljoen t-shirts van te maken. Sinds 2013 heeft H&M 61.000 ton aan textiel verzameld en gerecycled. Tevens hoopt het bedrijf om in 2020 100 procent duurzaam katoen in de collecties te gebruiken, inclusief gecertificeerd biologisch katoen, Better Cotton (BCI) en gerecycled katoen. Momenteel is 59 procent van het katoen dat H&M verwerkt duurzaam geproduceerd. Daarnaast gebruikte het bedrijf in 2017 ook gerecycled polyester dat gelijkstond aan 100 miljoen PET flessen.

"Er is een overvloed aan bronnen die wij beschouwen als afval"

Anna Gedda, Hoofd Duurzaamheid bij H&M

“Ieder jaar zetten we nieuwe stappen op weg naar ons ambitieuze doel om in 2030 alleen nog gerecyclede of andere duurzaam verkregen materialen te gebruiken. Hierdoor verbruiken we significant minder natuurlijke grondstoffen en is ook de negatieve impact van ons bedrijf op het klimaat flink kleiner,” benadrukte Mattias Bodin, Sustainability Business Expert, Materials & Innovation bij de H&M Group. “Het is belangrijk om gebruik te maken van duurzame materialen die al bestaan maar om tegelijkertijd ook te experimenteren met compleet nieuwe stoffen. Wanneer het aankomt op gerecycled materiaal, kan je zeggen dat dit een win-win is omdat het geen nieuw afval produceert en ook het gebruik van nieuwe grondstoffen voorkomt.” Ook werkt het bedrijf hard om in 2040 een positief effect te hebben op het klimaat. In het afgelopen jaar is het bedrijf er al in geslaagd de uitstoot van gassen met 21 procent terug te dringen door betere energiebronnen te gebruiken. In 2017 was 96 procent van de elektriciteit die H&M verbruikte groen.

In het streven naar een 100 procent eerlijk en gelijk beleid, wordt ook veel aandacht besteed aan het implementeren van betere salarissen voor werknemers. 227 fabrieken waar meer dan 375.000 mensen in dienst zijn, hebben nu een verbeterd salarissysteem waarbij een dialoog is gecreëerd tussen de directie en de werkers. Daardoor zijn zaken gerelateerd aan het salaris nu bespreekbaar, en wordt bij het vaststellen van de lonen rekening gehouden met de vaardigheden, werkervaring en verantwoordelijkheid van een specifieke werknemer. Als onderdeel van H&M’s doel voor 2018 heeft 100 procent van de fabrieken in Bangladesh waar H&M mee werkt democratische verkiezingen gehouden voor het aanstellen van werknemersvertegenwoordigers. In totaal zijn 2.882 personen uitgekozen om als stem van de werknemers te functioneren, en 40 procent van hen zijn vrouwen.

De H&M Group benadrukt dat één punt niet mag worden vergeten: samenwerking is van vitaal belang om eerlijke lonen te garanderen in de industrie. “Samenwerking is de beste manier om de problemen rondom werkomstandigheden en lonen in de textielindustrie aan te pakken,” zei Cecilia Tiblad Berntsson, verantwoordelijke Social Sustainability binnen het modebedrijf. “Dat is waarom we zo blij zijn met de baanbrekende samenwerking met 16 andere mondiale merken en vakbonden binnen het ACT platform. Ons gezamenlijke doel is om mechanismen vast te stellen die de vrijheid van vereniging ondersteunen, evenals collectieve onderhandelingen.”

Naast het werken aan een eerlijke behandeling van werknemers, wil H&M consumenten ook inspireren en informeren over hoe zij met hun kleding om moeten gaan om de levensduur ervan te verlengen. Deze lente zal een pilot van start gaan van het innovatieve concept ‘’Take Care’’, dat consumenten aanspoort hun kleding beter te verzorgen door items fris te houden, te vermaken en te repareren.

Foto’s: H&M Group

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking: May-Anne Oltmans