• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Europese steden ondertekenen verklaring tegen fast fashion

Europese steden ondertekenen verklaring tegen fast fashion

Door Don-Alvin Adegeest

bezig met laden...

Scroll down to read more

Mode

Beeld: Europese Commissie via EP

Bestuurders van meer dan dertig wereldsteden kwamen bijeen op ChangeNow, een prominent evenement gericht op oplossingen voor de planeet, om hun zorgen te uiten over de schadelijke gevolgen van fast fashion voor hun steden en het milieu.

Vertegenwoordigers van tien Europese steden, waaronder Dublin, Parijs, Straatburg, Bordeaux, Leuven, Annecy, Bologna, Rzeszów, Terrassa en Turku, die samen 6,5 miljoen inwoners tellen, kwamen bijeen om de Slow Fashion Declaration te ondertekenen. Deze gezamenlijke inspanning is erop gericht er bij de Europese Unie, de G7 en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op aan te dringen voorschriften vast te stellen die het speelveld tussen ondernemers van slow fashion en conglomeraten van fast fashion gelijktrekken.

In de verklaring worden belangrijke doelstellingen genoemd, waaronder het publiek bewusst maken van de sociale en milieugevolgen van fast fashion. Verder wordt ernaar gestreefd de toegang tot productie- en verkoopplaatsen te vergemakkelijken door overheidssteun aan te wenden om de huurprijzen voor slow fashion-spelers te verlagen. Financiële steun voor onderzoek en innovatie op het gebied van milieuvriendelijke technische oplossingen en het scheppen van lokale banen worden eveneens benadrukt.

De verklaring roept op tot financiële steun voor nieuwe bedrijfsmodellen binnen de modesector en moedigt de heroriëntatie van subsidies en leningen aan om bedrijven met een positieve impact te ondersteunen, waarbij de rol van overheidsopdrachten bij het stimuleren van nieuwe markten en klanten voor duurzame bedrijven wordt benadrukt.

De textielindustrie is momenteel verantwoordelijk voor aanzienlijke aantasting van het milieu en schendingen van de mensenrechten, aldus ChangeNow in een verklaring. De Slow Fashion-beweging wil deze problemen tegengaan door te pleiten voor ethische en eerlijke productiepraktijken die prioriteit geven aan een duurzaam milieu en betere arbeidsomstandigheden voor de betrokkenen in de sector.

Ambitieuze regelgeving op schaal

Om haar doelstellingen te bereiken dringt de Slow Fashion Declaration aan op ambitieuze regelgeving op internationaal, Europees en nationaal niveau. Op internationaal en Europees niveau worden maatregelen voorgesteld zoals een verbod op oneerlijke handelspraktijken, steun aan producerende landen door middel van bestuurshervormingen en wetshandhaving, en een verbod op consumptieprikkels door middel van reclame voor snelle mode. In de verklaring wordt ook gewezen op de invoering van een robuust koolstofgrensaanpassingsmechanisme (CBAM) voor de textielindustrie en methoden om bedrijven ter verantwoording te roepen via een EU-richtlijn inzake due diligence op het gebied van duurzaamheid. Andere aandachtspunten zijn een verbod op chemische stoffen in de textielindustrie en de invoering van een Europees Slow Fashion Label om consumenten te informeren over de herkomst en de milieu-impact van kleding en steun voor de teelt van biologische textielgrondstoffen in Europa.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek in de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en initiatiefneemster van de Slow Fashion Declaration, verklaarde dat er dringend actie moet worden ondernomen: "We willen niet wachten tot er nog meer natuur en biodiversiteit wordt vernietigd. We willen niet nog een Rana Plaza en we willen ook niet dat de ontwerpers en ondernemers van slow fashion failliet gaan. We willen een verbod op supersnelle mode, eerlijke concurrentieregels zodat we er allemaal zeker van kunnen zijn dat de kleren die we dragen gemaakt worden door mensen die van hun werk houden en dat ze het milieu niet schaden."

Burgemeesters uit verschillende steden, waaronder Rzeszów (Polen) en Parijs (Frankrijk), beaamden het standpunt en het belang van samenwerking om verandering teweeg te brengen. Zij benadrukten het belang van lokale initiatieven, circulaire economie en de rol van nationale en internationale normen om productiemethoden en consumptiegedrag te veranderen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.COM. Vertaling en bewerking door Sylvana Lijbaart.
Duurzaamheid
Europese Commissie
Fast fashion