• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Rapport onderstreept onveilige cultuur modeopleiding AMFI: ‘Mag nooit meer gebeuren’

Rapport onderstreept onveilige cultuur modeopleiding AMFI: ‘Mag nooit meer gebeuren’

Door Caitlyn Terra

30 jun. 2021

Mode

Unsplash

Het onderzoek naar de cultuur op modeopleiding AMFI is afgerond en blijkt zeer kritisch. AMFI geeft in een persbericht aan dat het de conclusies en aanbevelingen uit het onafhankelijke onderzoek zal overnemen. Ook de decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool Amsterdam, waar AMFI onder valt, geeft toe dat studenten op een onacceptabele manier zijn behandeld en dat het nooit meer mag gebeuren.

In een perceptieonderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Bezemer & Schubad werd gesproken met 109 personen - 39 (oud-)studenten en 70 medewerkers van AMFI. Daarnaast dienden 41 personen een schriftelijke verklaring of opmerkingen in. Uit het onderzoek komt naar voren dat de bejegening van enkele docenten gericht zou zijn het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten af te breken, docenten studenten intimideerde en dat concurrentie tussen studenten onderling werd aangewakkerd. Klachten van studenten werden onvoldoende serieus genomen. “Dit is pijnlijk en het stemt mij en vele anderen bij AMFI zeer verdrietig. Dit is een onderwijsinstelling onwaardig. Hier bied ik, namens AMFI, mijn oprechte excuses voor aan,” aldus directeur van AMFI, Dirk Reynders, in het bericht van de modeopleiding. Er komt uit het onderzoek vooral sociale onveiligheid naar voren bij de afdeling Design en bij onderdelen van Branding. Er werden ervaringen uit het verleden, maar ook uit het heden gedeeld.

Naast de ervaringen van studenten bevat het onderzoek ook input van medewerkers. Zij ervaren een te hoge werkdruk en lijden onder een gebrek aan koers, visie en strategie van AMFI. Ook is er een tweedeling te zien in het docententeam, de een vóór verandering, de ander tegen.

Rapport bevestigt onveilige cultuur AMFI: opleiding biedt excuses aan en belooft versnelde verbeteringen

Onder leiding van de nieuwe directeur bij AMFI, Dirk Reynders, zijn de afgelopen twee jaren veranderingen ingezet. Door een groot deel van de studenten en medewerkers worden deze als positief ervaren. Een lichtpuntje uit het onderzoek. “Het onderzoek van Bezemer & schubad laat zien dat de cultuurverandering met grote urgentie moet worden doorgezet. De komende weken beraadt de directeur van AMFI zich, samen met de decaan van de faculteit, op de stappen die nodig zijn veranderingen door te voeren. Zo nodig wordt advies en versterking buiten AMFI gevraagd,” aldus het bericht van AMFI. Zowel medewerkers als studenten hebben in het onderzoek aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.

Frank Kresin, decaan FDMCI en opdrachtgever voor het onderzoek over de resultaten: “Het rapport bevestigt dat de sociale veiligheid onvoldoende geborgd is binnen AMFI. Studenten zijn op een onacceptabele manier behandeld door docenten die hen moest opleiden en begeleiden. Dat raakt me diep en mag nooit meer gebeuren; ik bied hen namens de Hogeschool van Amsterdam mijn oprechte excuses aan. Het is helaas gebleken dat medewerkers te weinig houvast hebben en dat de mechanismes om klachten tijdig te signaleren niet adequaat hebben gewerkt. Daardoor hebben de signalen die in het rapport van Bezemer & Schubad naar voren komen mij niet bereikt. Dat betreur ik zeer en dat moet echt anders. Het rapport geeft ons stevige leidraden om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de sociale veiligheid voor iedereen binnen AMFI te verbeteren en te borgen. We nemen de conclusies en aanbevelingen uit het rapport over. In de komende weken bepalen we welke acties en maatregelen daar, aanvullend op de ingezette veranderingen, voor nodig zijn. We trekken samen op met andere kunst- en modeopleidingen in Nederland die een contourennota voor sociale veiligheid hebben opgesteld. Zo neemt de sector zelf regie in het blijvend werken aan sociale veiligheid. De inzichten uit dit rapport zullen we ook met hen delen.”

Dirk Reynders, directeur AMFI, vult aan: “Het rapport bevestigt de schrijnende verhalen die de afgelopen maanden via (oud)-studenten bij ons terecht zijn gekomen. Daarvoor bied ik mijn excuses aan en het maakt mij verdrietig maar tegelijk strijdbaar om met urgentie veranderingen door te voeren. Onder mijn verantwoordelijkheid zal het nooit meer voorkomen dat studenten niet zichzelf kunnen zijn en worden afgebrand. Ook medewerkers hebben AMFI niet ervaren als een veilige werkomgeving. Alle aanbevelingen die we daarover ontvangen volgen we structureel op. Ook is er vanuit het managementteam te weinig koers, visie en strategie geboden. Dat trek ik me zeer aan en vraagt om meer en ander leiderschap van mij en het MT. Zowel medewerkers als studenten hebben in het onderzoek een groot aantal suggesties gedaan, en daar maken we dankbaar gebruik van. We staan voor een grote verandering en dat kan alleen als iedere medewerker bij AMFI de aanbevelingen uit het onderzoek onderschrijft en zich voor 100 procent inzet om bij te dragen aan het realiseren van de cultuurverandering. De eerste stappen om de werkdruk van studenten te verlagen zijn gezet. We beginnen direct met het doorvoeren van de aanbevelingen uit het rapport.”

Het onderzoek werd gestart kort nadat in maart een publicatie in het NRC Handelsblad en Het Parool naar buiten kwam over modeman Martijn N. en zijn grensoverschrijdende gedrag. N. is een oud student van AMFI. Na de publicatie kwamen op social media diverse verhalen naar buiten over de onveilige cultuur op de modeopleiding.

AMFI