• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • INretail vraagt het kabinet actie te ondernemen omtrent stijgende winkelleegstand

INretail vraagt het kabinet actie te ondernemen omtrent stijgende winkelleegstand

Door Sylvana Lijbaart

bezig met laden...

Brancheorganisatie INretail trekt aan de bel wegens stijgende winkelleegstand, zo is te lezen in het persbericht. INretail pleit in een brief aan de brief aan de politiek en de informateur voor een landelijke visie en nationaal beleid om de leegstand tegen te gaan.

De winkelleegstand zal door de coronacrisis met 20 procent stijgen. Volgens de brancheorganisatie staat er nu al 3,2 miljoen vierkante meter winkelvloer leeg. Hiermee staat de vitaliteit van dorpen en steden op het spel.

Volgens INretail is de retail belangrijk voor het maatschappelijke en economische herstel van de coronacrisis: “De sleutelfunctie van winkels in onze maatschappij moeten we gebruiken om de leefbaarheid in Nederland te versterken. Vanwege de leegstandsontwikkeling moeten winkelgebieden kleiner worden om vitaliteit te behouden en aantrekkelijk te blijven. Dan blijven ze een waardevolle bijdrage leveren aan de directe leefomgeving van mensen. Door tot 2025 jaarlijks een miljoen vierkante meter winkelvloer uit de markt te halen, komt bovendien ruimte vrij voor ongeveer 50.000 woningen in dorpen en steden.”

Door de coronacrisis gaan de veranderingen in de retail nog sneller. Sinds 2004 maakte het rijk de provincies en gemeenten verantwoordelijk voor de leegstand. De brancheorganisatie vindt dat de nationale overheid de regie terug naar zich toe moet trekken. Daarnaast moet de leegstand terug gedrongen worden tot 5 procent in 2025, vindt INretail. Hier is een herstelfonds van zo’n 2,5 miljard euro voor nodig.

Naast dat INretail vindt dat de verantwoordelijkheid van leegstand bij de overheid moet komen te liggen, vindt de brancheorganisatie dat ondernemerschap in de retail opnieuw ondergebracht moet worden bij het ministerie van Economische Zaken. Er ontbreekt specifieke aandacht, vindt INretail in het persbericht: “Meer kennis over de sector op ministerieel niveau is nu hard nodig. Een eigen directie binnen het ministerie kan in nauwe samenwerking met een op te richten ‘Binnenstadagenda’ bij het ministerie van Binnenlandse Zaken impact creëren door zich te richten op ondernemerschap en banen in de retail. De sector is met één op de tien werkenden namelijk de grootste private werkgever van Nederland en vaak de belangrijkste lokale werkgever. Nu winkels verdwijnen door corona, dreigen ook tienduizenden banen verloren te gaan.”

De vitaliteit van dorps- en stadscentra komen door de druk op winkelgebieden, cultuur, horeca en wonen in de knel. Als de coronapandemie voorbij is, zal dat zichtbaar worden, zo is te lezen. INretail pleit -naast een landelijk herstelfonds- ook voor het afbouwen van verhuurdersheffing voor woningcorporaties en het stimuleren van fiscale maatregelen voor pandeigenaren.

Coronavirus
INRetail
Leegstand