• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Motie over min-uren aangenomen, INretail geïrriteerd

Motie over min-uren aangenomen, INretail geïrriteerd

Door Caitlyn Terra

9 jun. 2021

Retail

Unsplash

Kamerlid Gijs van Dijk diende 2 juni een motie in over het werken van min-uren door werkgevers. Van Dijk verzocht de regering om werkgevers aan te spreken op het werken met min-uren en dat deze uren later in het jaar ‘gratis ingehaald moeten worden.’ Gisteren nam de Tweede Kamer aan en INretail schrijft in een persbericht geïrriteerd te zijn.

Sinds de start van de coronapandemie wordt er gesproken over het werken met min-uren, een manier die vaak gebruikt wordt in de retail. Hierdoor zijn werknemers flexibel in te zetten, maar wanneer zij minder werken in een bepaalde periode, zouden deze uren later ingehaald moeten worden. Eerder stapte vakbond FNV al naar de rechter om goede afspraken af te dwingen voor medewerkers van Wibra. FNV wilde dat uren die al via de NOW-regeling gecompenseerd zijn, worden kwijtgescholden en dus niet later ingehaald moeten worden.

Van Dijk schrijft in de motie dat het werken met min-uren en deze later laten inhalen onwenselijk is en tegen de geest van de NOW-regeling ingaat. Van Dijk verzocht in de motie de regering ook werkgevers mee te geven dat zij de min-uren van werknemers niet moeten verrekenen. Deze motie is dus aangenomen door de Tweede Kamer.

Tweede Kamer steunt motie over onwenselijkheid min-uren in retail

INretail geeft in een persbericht aan dat ten onrechte wordt gesproken over ‘gratis werken’. In de cao retail non-food is afgesproken dat medewerkers min-uren kunnen opbouwen die ze op een later moment inhalen. INretail geeft aan dat het werken met min-uren voor de bedrijven die de cao hebben ondertekend juist logisch is. “Het standpunt dat de Tweede Kamer heeft ingenomen, is gebaseerd op een foutieve aanname en de teneur is verkeerd,” zo schrijft INretail. De brancheorganisatie geeft aan dat het min-uren systeem pieken en dalen in de sector opvangt. “Met dit systeem kan de medewerker iedere maand rekenen op een gelijk salaris, terwijl het aantal gewerkte uren binnen een vastgestelde bandbreedte kan verschillen.”

INretail voegt toe: “De min-uren systematiek heeft geen relatie tot de NOW-steun, zoals in de motie Van Dijk wordt verondersteld. Dat is de mening van zowel minister Koolmees als ook INretail. De arbeidsvoorwaarden worden niet gewijzigd en alle uren worden betaald. De NOW-steun is er om ondernemingen die door corona zwaar zijn geraakt tegemoet te komen in de loonkosten. Het is bedoeld om banen te behouden. Dat is dus iets heel anders dan een min-uren systematiek.” INretail vindt dat de focus moet liggen op herstel van de enorme schade die corona nog steeds veroorzaakt.