• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Overeenstemming nieuwe cao retail non-food bereikt: 4,36 procent meer loon

Overeenstemming nieuwe cao retail non-food bereikt: 4,36 procent meer loon

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Retail

Aygin Kolaei voor FashionUnited

De onderhandelingen tussen vakbonden en branchevereningingen binnen de non-food retail hebben geleid tot een overeenstemming, zo blijkt uit een persbericht van brancheorganisatie INretail. Wanneer ook de achterban van de vakbonden akkoord gaat met het resultaat, dan ligt er per 24 juni een nieuw akkoord.

De nieuwe cao gaat gelden van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022, dus maar zes maanden. De loonschalen worden met 4,36 procent verhoogd. Er is gekozen voor een cao voor een halfjaar, omdat het belangrijk is dat werknemers 'in deze tijd een loonsverhoging krijgen', aldus INretail in het bericht. "In dit half jaar kunnen onderwerpen voor de volgende cao worden voorbereid en uitgewerkt, zoals een onderzoek naar beloningsstructuren in de branche."

Werknemers die per 1 juli meer verdienen dan het maximum van hun schaal, maar niet hoger dan 4000 euro per maand, ontvangen een eenmalige uitkering van 2,5 procent van 6 bruto maandsalarissen. Daarnaast is afgesproken om avondwerk voor winkelmedewerkers te beperken tot maximaal twee avonden per week, met uitzondering van december. Medewerkers krijgen het recht gebroken diensten te weigeren. Ook is in de cao afgesproken dat parttime medewerkers die al in dienst zijn voorrang krijgen bij het invullen van vrijgekomen uren.

Bijkomend zijn er nog de afspraken dat medewerkers die vanuit huis hun functie kunnen vervullen een thuiswerkvergoeding krijgen van 2 euro netto per dag. BHV-ers ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 75 euro bij het behalen of verlengen van hun certificaat.

CAO
INRetail