• Home
 • Nieuws
 • Retail
 • Vijf redenen waarom transparantie de basis is voor een klimaat neutrale mode-industrie

Vijf redenen waarom transparantie de basis is voor een klimaat neutrale mode-industrie

PARTNER CONTENT
Door Partner

bezig met laden...

Scroll down to read more

Retail

Beeld: tex.tracer

De opwarming van de aarde moet beperkt worden tot 1,5 graad, zoals beoogd in het klimaatakkoord van Parijs. Als belangrijke bijdrager aan de klimaatverandering moet de mode-industrie nú handelen om in 2050 klimaat neutraal te kunnen zijn.

Global Fashion Agenda laat in hun Monitor 2022 rapport weten dat systematische veranderingen op de volgende vijf fronten kunnen worden gerealiseerd:

 1. Respectvolle en veilige werkomgevingen

 2. Betere loonsystemen

 3. Grondstoffenbeheer

 4. Slimme materiaalkeuzes

 5. Circulaire systemen

Om een klimaat neutrale mode-industrie tot stand te brengen, is inzicht in de milieu en sociale footprint van kleding dus van cruciaal belang.

Transparantie platform tex.tracer legt uit hoe je de milieu footprint van je organisatie in kaart brengt en welke stappen je vervolgens kan ondernemen. Semora Mangnoesing, Chief Commercial Officer bij tex.tracer legt uit: ‘Start met het verzamelen van scope 1, 2 en 3 emissie data. Door de huidige footprint te meten ontstaat er inzicht in de milieu impact en waar de emissies vandaan komen. Vanuit die basis kun je werken aan het verlagen van de footprint.’

Scope 1, 2 en 3

Wat valt er onder deze scopes? Het Greenhouse Gas Protocol verdeelt de emissies in drie verschillende categorieën:

 • Scope 1: Dit betreft de uitstoot van broeikasgassen die een bedrijf rechtstreeks veroorzaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van voertuigen.

 • Scope 2: Dit zijn de emissies die indirect veroorzaakt worden - bijvoorbeeld door de opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte.

 • Scope 3: Nu wordt het lastig. In deze categorie vallen alle emissies die niet met het bedrijf zelf te maken hebben, maar waarvoor de organisatie indirect verantwoordelijk is in haar waardeketen. Bijvoorbeeld bij het kopen van producten van haar leveranciers, en van haar producten wanneer klanten ze gebruiken. Wat emissies betreft, is Scope 3 bijna altijd het grootst.

Scope 1 en 2 zijn relatief makkelijk in kaart te brengen. Maar waar begin je met het inzichtelijk maken van scope 3?

Transparantie in de keten

Het inzichtelijk maken van Scope 3 start bij het identificeren van de leveranciers door de hele waardeketen heen. Verzamel data per stap in de supply chain - rechtstreeks van de leverancier. Samenwerking met je leveranciers is hierbij cruciaal. ‘Leg leveranciers uit waarom je inzicht wilt verkrijgen en hoe dit hen ook kan helpen in de toekomst’, aldus Mangnoesing.

Beeld: tex.tracer

Communicatie

Als scope 1, 2 en 3 inzichtelijk zijn kun je zowel de grootste uitstoot als de quick-wins identificeren zodat je actie kunt ondernemen om de footprint daadwerkelijk te verlagen.

Dit biedt jouw organisatie tevens de kans om over de milieuprestaties te communiceren naar stakeholders. Een mooi voorbeeld hiervan is MUD Jeans. Zij geven inzicht in hun hele waardeketen, inclusief product footprint data en delen dit met de consument via on-product QR code, zie hier.

Keten transparantie is de basis voor de nodige verandering in de mode-industrie. Neem contact op met tex.tracer om de eerste stappen te zetten in het inzichtelijk maken van de keten en impact van jouw product en draag bij aan een klimaat neutrale mode-industrie.

Contact:

tex-tracer.com

hello@tex-tracer.com

tel +31 6 8209 7558

Circulariteit
Duurzaamheid
tex.tracer