• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Waardevermindering Argentijnse peso drukt zoals verwacht op resultaten Puma SE in eerste kwartaal

Waardevermindering Argentijnse peso drukt zoals verwacht op resultaten Puma SE in eerste kwartaal

Door Sylvana Lijbaart

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Creeper Phatty Sneaker van Fenty x Puma. Credits: Puma

De wisselkoersschommelingen blijven een negatief effect hebben op de resultaten van Puma SE. Het bedrijf weet de omzet in het eerste kwartaal stabiel te houden, maar de winst voor aftrek van belastingen en rente, en het nettoresultaat dalen aanzienlijk. Dat de negatieve ontwikkelingen rondom de Argentijnse peso op de resultaten zouden drukken, had het bedrijf al verwacht, zo meldt Arne Freundt, Chief Executive Officer, in de kwartaalupdate.

De Argentijnse peso werd in december 2023 bijzonder veel minder waard. De valuta daalde met 54 procent in waarde. Dit drukte destijds op de resultaten en is in het eerste kwartaal van boekjaar 2024 nog steeds merkbaar. Puma weet zijn omzet met 0,5 procent te laten groeien als de effecten van de wisselkoersen niet worden meegeteld. De invloeden van de wisselkoersen zorgen er in de realiteit voor dat de omzet met bijna 100 miljoen euro negatief wordt beïnvloed, waardoor de omzet met bijna 4 procent daalt naar 2,1 miljard euro.

De brutowinstmarge verbeterde daarentegen met 100 basispunten naar 47,5 procent door lagere inkoop- en vrachtkosten en een gunstige mix in de product- en distributiekanalen. De bedrijfskosten daalden met 0,4 procent, maar dat betekent niet dat de ebit een positief verschil laat zien. Hier wordt namelijk een daling van 9,4 procent genoteerd die voornamelijk wordt veroorzaakt door de wisselkoersschommelingen. Het resultaat: Een winst van 159 miljoen euro.

Het financiële resultaat duikt dieper in de rode cijfers en groeit van min 7,8 miljoen naar min 26,8 miljoen euro. Dit is een gevolg van lagere winsten in het kader van valutatransacties en hogere rentetarieven, zo staat in het verslag. Onderaan de streep eindigt Puma op een nettowinst van 87,3 miljoen euro, die 25,5 procent lager ligt in dezelfde periode een jaar eerder.

De resultaten van het eerste kwartaal liggen, zoals eerder vermeld, in lijn met de verwachtingen. De voorspellingen, die Freundt uitsprak toen de jaarresultaten van 2023 bekend werden gemaakt, blijven dan ook ongewijzigd. Puma zal naar verwachting in boekjaar 2024 een omzetgroei met gemiddelde cijfers laten zien en een ebit boeken van tussen de 620 miljoen en 700 miljoen euro.

Puma
Puma SE