Abercrombie & Fitch verliest in hoofddoekzaak

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft in het voordeel van Samantha Elauf geoordeeld, de moslim vrouw die beweerde dat Abercrombie & Fitch haar een baan had geweigerd vanwege haar hoofddoek. De Hoge Rechter gaf de federale overheidsinstelling Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) gelijk, die Abercrombie & Fitch had aangeklaagd op grond van discriminatie vanwege de dresscode van het bedrijf.

De rechtbank zei dat Elauf slechts hoefde aan te tonen dat haar wens om daar te werken een motiverende factor was in de beslissing van Abercrombie & Fitch om haar aan te nemen. “Een werkgever mag een geloofsovertuiging, bevestigd of niet, geen rol laten spelen in beslissingen over medewerkers,” luidt het oordeel. Advocaten laten weten dat ze beschermd wordt door de Civil Rights Act uit 1964, die iedereen beschermt die werk wordt geweigerd op basis van religie, tenzij de werkgever van mening is dat de religieuze overtuiging van de medewerker van negatieve invloed is op het bedrijf en de business.

Abercrombie & Fitch verliest in hoofddoekzaak

Abercrombie & Fitch betoogde dat Elauf niet specifiek om een uitzondering van de kledingcode had gevraagd, op grond van religie. “De werkgever vermoedde op z’n minst dat de uiting een religieuze was,” stelt rechter Antonin Scalia, doelend op de hoofddoek. “Het weigeren om haar aan te nemen werd gemotiveerd door de wens om religieuze uitingen te ontwijken; en dat is genoeg.” Maar Abercrombie & Fitch ontkennen dat er sprake is van discriminatie op basis van religie. “Abercrombie & Fitch heeft een duurzame relatie met diversiteit en integratie, overeenkomstig met de wet, en heeft talloze vrijstellingen verleend, inclusief hijabs,” zegt woordvoerder Charlene Benz. We zullen ons beraden op volgende stappen in het proces.”

"Ik was een tiener die van mode hield en stond te popelen om te werken voor Abercrombie & Fitch," zei Elauf, als onderdeel van de verklaring van de EEOC's. "Naleving van mijn geloof had me niet moeten weerhouden van het krijgen van een baan.”

Abercrombie & Fitch verliest in hoofddoekzaak

Rechtszaak Abercrombie & Fitch over hoofddoek duurt al jaren

De zaak gaat over de toenmalige 17-jarige Samantha Elauf, die in 2008 solliciteerde op een salesfunctie op de kinderafdeling van Abercrombie & Fitch in Tulsa, Oklahoma. Ze kreeg de baan niet, omdat ze door het dragen van een hoofddoek niet voldeed aan het kledingbeleid van de retailer. In 2009 spande de Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission een rechtszaak aan wegens discriminatie. “Ik kom niet alleen op voor mijn eigen rechten, maar voor alle mensen die hun geloof niet willen verbergen tijdens hun werk,” zei Elauf eerder.

Elauf droeg bij haar sollicitatie een zwarte hoofddoek of hijab, maar vroeg niet om toestemming om de hoofddoek tijdens haar werk te dragen indien ze de baan kreeg. De Islam vereist echter wel dat vrouwen voor hun adolescentie een hoofddoek dragen in de aanwezigheid van volwassen mannen buiten hun directe familie. Abercrombie & Fitch weigerde vervolgens haar de functie, met als argument dat het dragen van een hoofddoek de ’Look Policy’ zou schenden. Het beleid schrijft immers voor dat medewerkers kleding dragen die ook verkocht wordt in de winkels.

Abercrombie & Fitch verliest in hoofddoekzaak

Uitspraak Hoge Gerechtshof: Abercrombie & Fitch verliest

De zaak die door de Equal Employment Opportunity Commission werd aangespannen, diende al in 2011. De U.S. District Court gaf de organisatie gelijk en een jury oordeelde dat Abercrombie & Fitch een schadevergoeding van 20.000 dollar aan Elauf moest betalen. Maar een hoger beroep in 2013 keerde het oordeel: de 10th U.S. Circuit Court of Appeals oordeelde in het voordeel van Abercrombie & Fitch.

De uitspraak van de hoge rechter zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor andere grote bedrijven in de Verenigde Staten. "Het besluit van de Hoge Raad bevestigt het fundamentele recht om iemands geloof vrij te kunnen uitoefenen, zonder angst dat de mogelijkheid om de Amerikaanse droom na te streven wordt ontzegd," zei senior advocaat van de Sikh Coalitie Gurjot Kaur in een verklaring. “In het kielzog van deze beslissing worden alle Amerikaanse werkgevers er ondubbelzinnig aan herinnerd dat diversiteit en religieus pluralisme in het hart zit van het Amerikaanse merk.” Michael Droke van het advocatenkantoor Dorsey & Whitney stelt dat de beslissing betekent dat werkgevers hun handboeken en beleid moeten gaan herzien; er moeten handleidingen komen om te bepalen welke onderwerpen discriminatie kunnen veroorzaken. "Deze zaak verandert de normen die gelden voor werkgevers drastisch, omdat het de eis wegneemt dat een werknemer of kandidaat een religieuze overtuiging moet hebben, als het motief van de werkgever later wordt beschouwd als een overtreding," zei hij.

Abercrombie & Fitch verliest in hoofddoekzaak

Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde in het voordeel van de islamitische vrouw

“Ons bedrijf blijft erop gefocust dat het bedrijf een open minded en tolerante werkomgeving blijft voor alle huidige en toekomstige winkelmedewerkers.” Abercrombie & Fitch stond er tot begin dit jaar om bekend dat het winkelpersoneel met enigszins pikante kleding in de winkel zette. De verkopers werden verplicht om te voldoen aan de zogeheten ‘Abercrombie-stijl’, omschreven als ‘klassiek East Coast, collegiale stijl’. Daarnaast mochten werknemers geen petjes dragen en ook de kleur zwart was uit den boze. Hoewel hoofddoeken niet expliciet verboden waren, werd elke afwijking van de kledingcode wel gezien als een reden voor disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag, op grond van ‘een negatieve invloed kunnen hebben op het bedrijfsimago, -merk en verkoop’.

In april werden er echter een grote imagoplannen aangekondigd. Abercrombie & Fitch ging meer focussen op diversiteit en gastvrijheid op de winkelvloer. Het bedrijf lanceerde een minder strikte dresscode, en de zogeheten ‘Hairstyle Guide’ en de ‘Closed Toe Shoe List’ zijn verdwenen. Winkelpersoneel wordt niet langer ingehuurd op basis van lichaamstype; ze zijn niet langer ‘modellen’ maar ‘vertegenwoordigers van het merk’. Ook zullen shirtloze modellen of strandwachten niet meer worden gebruikt voor evenementen. Het nieuwe marketingbeleid focust nu op ‘vriendelijk en relaxed’, meer zoals het merk American Eagle Outfitters. “We hebben inmiddels aanzienlijke verbeteringen aangebracht in ons winkelbeleid, met een nieuwe ‘Look Policy’ en een nieuwe kledingcode die het voor medewerkers mogelijk maakt om meer individualistisch te zijn,” stelt woordvoerder Charlene Benz. Terechtwijzend: “Deze zaak heeft betrekking op gebeurtenissen die plaatsvonden in 2008."

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN