• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Extra winkelmeters ‘ongewenst’ volgens provincie Utrecht

Extra winkelmeters ‘ongewenst’ volgens provincie Utrecht

Door Caitlyn Terra

28 dec. 2017

De provincie Utrecht zet een stop op de bouw van nieuwe winkels binnen en buiten bestaande winkelgebieden. “Toevoegen van extra detailhandel meters aan bestaande winkelcentra is in bijna alle gevallen ongewenst,” aldus de nieuwe retailvisie van de provincie.

In het ontwerp van de retailvisie, de visie is nog niet definitief aangenomen, wordt rekening gehouden met de afnemende winkelfunctie van niet-dagelijkse goederen. Door deze afname dreigt het bezoekersaantal terug te lopen en uiteindelijk ook de relevantie van de gebieden. Met de stop wil de provincie de centrumgebieden relevant houden voor huidige en toekomstige inwoners, bezoekers en ondernemers. Voor deze groepen is het ‘van groot belang om ze aantrekkelijk en vitaal te houden’. Per winkelgebied wordt bekeken welke kansrijk wel of niet kansrijk zijn vanwege de afnemende winkelfunctie voor niet-dagelijkse goederen.

De provincie is positief over de toekomst van de binnenstad van Utrecht. Mede dankzij de uitbreiding en verandering van Hoog Catherijne verwacht de provincie dat de gehele binnenstad kan profiteren van een groeiend aantal bezoekers en grotere bestedingen. Afgelopen november werd de binnenstad van Utrecht door JLL Ranking Retail 2017 nog bestempeld als beste binnenstad van Nederland. Amersfoort en Veenendaal zullen echter als regionale winkelgebieden onder druk komen te staan, zo staat in de retailvisie. Amersfoort zal door de historische setting, groeiend inwonertal en de omvang van het winkel- en horeca-aanbod recreatieve bezoekers blijven aantrekken uit de directe omgeving. Veenendaal zal echter meer afhankelijk zijn van de lokale consument. De niet-dagelijkse regionale winkelfunctie ‘zal niet langer vanzelfsprekend zijn, wat betekent dat de omvang en het aanbod van de winkelgebieden onder de loep genomen moet worden, aldus de retailvisie.

Herpositionering van overige centra en winkelgebieden is noodzakelijk, meent het bestuur. “Door het wijzigende koopgedrag hebben middelgrote centra, die deels gericht zijn op niet-dagelijkse bestedingen uit de regio, het moeilijk.” De dagelijkse koopfunctie wordt belangrijker en de afname van het niet-dagelijkse aanbod van winkelvoorzieningen is iets waar deze gebieden rekening mee moeten houden. De groei van toeristische recreatieve bestedingen kan in sommige gebieden nog wel compensatie bieden voor de daling van de bestedingen van de inwoners.

Utrecht
Winkel