• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Bedrijfsresultaat detailhandel onder druk, komende jaren negatief aldus onderzoek

Bedrijfsresultaat detailhandel onder druk, komende jaren negatief aldus onderzoek

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

De gestegen kostendruk zorgt er de komende jaren voor dat het grootste deel van de ondernemers een negatief bedrijfsresultaat behaalt, zo blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van diverse brancheorganisaties in de detailhandel. De kostenverhogingen zijn door Panteia doorgerekend bij 16 sectoren in de detailhandel. “De situatie in de detailhandel is alarmerend,” aldus een bericht van brancheorganisatie INretail.

Het onderzoek brengt de effecten in beeld voor ondernemingen in zowel food- als non-foodbranches en maakt onderscheid tussen kleine en grote ondernemingen. Onder andere de directe effecten van de stijgende loonkosten, energiekosten en huurkosten werden berekend bij een gelijkblijvende omzet en inkoop. Bij slechts vier van de zestien onderzochte sectoren verwacht Panteia in 2024 nog een positief resultaat. Met veranderend consumentengedrag en hogere inkoopkosten is nog geen rekening gehouden in het onderzoek.

Rapport verwacht komende jaren negatief bedrijfsresultaat bij gros ondernemers detailhandel

In het onderzoeksrapport wordt er ook ingezoomd op zowel mode- als schoenenzaken. Bij de modezaken komt het bedrijfsresultaat volgens het onderzoek van Panteia al in 2022 negatief uit, wanneer er wordt uitgegaan van een gemiddeld scenario. Het onderzoek berekende ook wat de resultaten zouden zijn bij een beter dan verwacht scenario én als het erger dan verwacht uitvalt. Deze resultaten laten we voor dit artikel voor nu achterwege. Het bedrijfsresultaat bij ondernemingen met minder dan 250 werknemers is gemiddeld een verlies van elfduizend euro in 2022. In 2023 groeit dit naar verwachting tot een min van 36 duizend euro en in 2024 tot een min van 56 duizend euro. Bij bedrijven met juist meer dan 250 werknemers komt het bedrijfsresultaat naar verwachting in 2022 neer op min 67 duizend euro. Dit groeit in 2023 naar min 105 duizend euro en in 2024 tot min 136 miljoen euro. Bij schoenenzaken is het verschil tussen kleine en grotere ondernemingen niet gemaakt. Hier wordt verwacht dat het bedrijfsresultaat in 2022 een min van dertigduizend euro is. Dit groeit door tot min 63 duizend in 2023 en tot min 92 duizend in 2024.

De conclusie van het onderzoek luidt dat de sterke kostenstijgingen snel resulteren in een situatie waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. “De mogelijkheid om alle gestegen kosten door te belasten in de verkoopprijzen wordt belemmerd door de verwachte koopkrachtdaling bij consumenten,” aldus INretail in reactie op het onderzoek. “Voor veel mkb-bedrijven geldt dat het bedrijfsresultaat het ondernemersinkomen is. Bij een negatief resultaat moet dus worden ingeteerd op het eigen spaargeld van de ondernemer. Dat wordt echter ook al aangesproken voor het terugbetalen van uitgestelde coronaschulden. Van enige investeringsruimte voor de noodzakelijke verduurzaming, digitalisering of het investeren in personeel is bij dit vooruitzicht geen sprake.”

Detailhandel onder druk, brancheorganisaties willen actie politiek

Onder andere INretail roept het kabinet op om te handelen. “De gevolgen voor de sector en daarmee voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in stads- en dorpskernen zijn enorm,” aldus de brancheorganisatie. Zo wil de organisatie dat het kabinet afziet van het voornemen om het wettelijke minimumuurloon te verhogen en te baseren op een 36-urige werkweek. Ook pleit de organisatie voor een beter passende Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Eerder werd bekend gemaakt dat ondernemers een vergoeding voor energiekosten kunnen krijgen wanneer de energiekosten minstens 12,5 procent van de omzet beslaan. Daarbij herhaalt INretail nogmaals de eerdere oproep om de jaarlijkse huurindexatie tot vijf procent te beperken. Daarbij roepen de brancheorganisaties de minister van Economische Zaken en Klimaat en de politiek deze maximering te ondersteunen.

Lees ook:
Detailhandel
INRetail
Panteia