• Home
  • Nieuws
  • Business
  • ‘Kabinet verruimt energiesteun voor mkb tweede keer in één week’

‘Kabinet verruimt energiesteun voor mkb tweede keer in één week’

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld ter illustratie, via Unsplash

Het kabinet heeft naast het het verruimen van de omzeteis voor energiesteun aan mkb’ers, nu ook de verbruiksdrempel aangepast, zo meldt De Ondernemer. Waar bedrijven eerst een minimaal verbruik van 5.000 kubieke meter gas of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit moesten hebben om in aanmerking te komen, vervalt deze drempel nu.

Afgelopen woensdag werd al bekend dat de omzetdrempel waar bedrijven aan moeten voldoen naar beneden was bijgesteld. Eerder moesten de energiekosten 12,5 procent van de totale omzet bedragen, nu moet minimaal een percentage van 7 procent gehaald worden. Door de verruimingen komen nu 62.000 ondernemers in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten regeling (TEK).

De TEK is alleen van toepassing voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers. Het duurt echter nog wel even voordat de vergoeding aangevraagd kan worden. In het tweede kwartaal van 2023 moet de regeling opengesteld worden. Dan kunnen ondernemers de tegemoetkoming aanvragen, onder andere met terugwerkende kracht voor de periode november 2022 tot en met december 2023. De maximumvergoeding van energiekosten is 160.000 euro. MKB-Nederland schreef eerder deze week in een persbericht dat dit bedrag slecht een druppel op de gloeiende plaat is voor energie-intensieve bedrijven.

Energiesteun mkb tweede keer in één week verruimd

Kort na Prinsjesdag in september bleek dat het kabinet energiehulp wilde bieden aan bedrijven in het mkb. De uitwerking liet op zich wachten en is nu meermaals aangepast omdat veel bedrijven dreigden buiten de boot te vallen.

Naast de energiehulp heeft het kabinet ook een pakket fiscale maatregelen aangekondigd om het mkb te helpen. Hiervoor trekt het tussen 2023 en 2027 elk jaar 500 miljoen euro voor uit. Vanaf 2028 wordt dit opgehoogd tot 600 miljoen euro. Het pakket richt zich op het behoud van liquiditeit bij mkb-bedrijven en moet het ondernemers ondersteunen die bijvoorbeeld willen investeren in de verduurzaming van hun bedrijf.

Energie
MKB