• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Circulair Textiel Lab: nieuw kennis- en innovatiecentrum opent in Nederland

Circulair Textiel Lab: nieuw kennis- en innovatiecentrum opent in Nederland

Door Caitlyn Terra

4 feb. 2021

Mode

Nederland heeft de ambitie om in 2030 de helft van al het textiel te verduurzamen. Om dat doel te bereiken, zijn er nog aardig wat stappen nodig. Het nieuwe kennis- en innovatiecentrum Circulair Textiel Lab dat deze week opent in Twente draagt bij aan deze ambitie, aldus het persbericht.

Op dit moment recyclet Nederland slechts 1 procent van al het textielafval tot nieuwe grondstof voor de textielindustrie. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2019 86 kiloton textiel werd ingezameld en gescheiden. Echter ging het gros van het textielafval naar het restafval, namelijk 174 kiloton. Van deze 174 kiloton was 58 procent mogelijk herdraagbaar of recyclebaar.“De ecologische voetafdruk van textiel is groter dan die van de lucht- en zeevaart bij elkaar,” aldus Stientje van Veldhoven, staatsecretaris van Circulaire Economie, in het persbericht. “Met de opening van het eerste circulaire textiellab, en de samenwerking in de keten met overheden en kennisinstellingen, kan de circulaire textielindustrie echt een vlucht nemen. Circulair is de toekomst.”

Het Circulair Textiel Lab maakt het mogelijk om op grotere schaal circulair textiel te ontwikkelen en te produceren. Het lab is een initiatief van hogeschool Saxion en de stichting Texplus bestaande uit partners uit het bedrijfsleven. In de stichting zitten Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, Saxcell Bv, Hogeschool Saxion, Frankenhuis BV en Enschede Textielstad Innovatie BV. Het Circulair Textiel Lab is daarnaast ook mede mogelijk gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal Twente. Het lab is naar eigen zeggen het eerste kennis- en innovatiecentrum dat bijna alle onderdelen van bijvoorbeeld een spijkerbroek recyclet.

Meer recycling van textielafval: Circulair Textiel Lab moet hier aan bijdragen

Dat Nederland maar 1 procent textielafval recyclet tot grondstof voor de industrie heeft te maken met het feit dat ritsen, knopen, labels en broekzakken moeilijk te recyclen zijn. Materiaal dat niet goed gerecycled kan worden, wordt vaak tot lagere kwaliteit gemaakt en wordt gebruikt als vulmateriaal voor autostoelen, matrassen en meubels. “Het Circulair Textiel Lab ontwikkelt mechanische en chemische technieken om op proefschaal zoveel mogelijk textiel te recyclen. En dat van zulke goede kwaliteit dat kledingproducenten er nieuwe kledingstukken van kunnen én willen maken,” zegt Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles aan hogeschool Saxion en voorzitter van Stichting TexPlus, in het persbericht. “Het lab levert ons de kennis om de productie van circulaire kleding op te schalen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de gestelde klimaatdoelen.”

Het Circulair Textiel Lab zal zich eerst focussen op katoen, het grootste textielafvalprobleem, aldus de organisatie in het persbericht. Er zal gestart worden met het recyclen van kleine hoeveelheden katoen maar uiteindelijk wil het lab opschalen naar het recyclen van duizende kilo’s per dag. “Ook willen we polyester gaan betrekken bij het circulaire recyclingproces, wat het tweede grootste textielafvalprobleem is,” aldus Mahy in het persbericht. “Vervolgens willen we met het lab ook kijken naar de mogelijkheden voor andere en nieuwe (bio-)materialen.” Naast het recyclen van textiel tot vezels en garen gaat het lab ook kijken naar de verbeteringen in het inzamelen van kledingafval, het sorteren, het vervezelen en het uiteindelijk weven van textiel met het gerecyclede materiaal. Afgelopen oktober werd in de denim industrie nog een Denim deal getekend door diverse partijen. Het initiatief wil ervoor zorgen dat post-consumer recycling van textiel de standaard wordt in de textielindustrie.

Beeld: Circulair Textiel Lab

Circulair
Circulair Textiel Lab
DUURZAAMHEID
RECYCLING