• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Twee jaar verder: Deze vooruitgang is al geboekt dankzij de Denim Deal

Twee jaar verder: Deze vooruitgang is al geboekt dankzij de Denim Deal

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Mode |PRIMEUR

Beeld: Pixabay

De Denim Deal werd een kleine twee jaar geleden ondertekend. Het doel van de deal is het recyclen van post-consumer katoen de nieuwe standaard te maken in de denimindustrie. Welke vooruitgang is inmiddels al geboekt?

Als onderdeel van de Denim Deal wordt jaarlijks een monitor gepubliceerd over de vooruitgang. FashionUnited heeft de nulmeeting én de eerste monitor kunnen inzien. De nulmeeting werd gedaan in 2020 en de eerste monitor gaat over 2021. Voor wie een opfrisser nodig heeft: De Denim Deal werd op 29 oktober 2020 ondertekend door 28 partijen, waarvan 7 partijen die in de categorie merk of retailer vallen. Op dat moment wordt door de merken beloofd samen toe te werken naar 5 procent gerecycled post-consumer katoen (PCR) in de nieuwe denim collecties. Daarbij leggen alle deelnemende merken zichzelf een extra doel op: het produceren van 3 miljoen denim items waarbij minstens 20 procent van het gebruikte materiaal gerecycled post-consumer katoen is. De andere partijen die de deal ondertekenen dragen aan dit doel bij door hun activiteiten. Goed om nog eens te benadrukken is dat het dus niet gaat om het recyclen van denim kledingstukken, maar van katoen in zijn algemeenheid, zo benadrukt Roosmarie Ruigrok, via de Gemeente Amsterdam betrokken als coördinator van de Denim Deal, in een videocall met FashionUnited. Dit gerecyclede materiaal wordt dan wel gebruikt door denimspelers.

Inmiddels zijn we weer twee jaar verder. Tijdens de eerste meting, die op 11 augustus 2022 is afgerond, en over de periode tot 1 januari 2022 gaat - zijn er in totaal 39 ondertekenaars van de deal waaronder 8 partijen die als merk of retailer geclassificeerd worden. De monitor toont al snel positief nieuws. Het aantal denim producten die op de Nederlandse markt zijn gebracht door de merken die onderdeel zijn van de deal met minstens 5 procent gerecycled post-consumer katoen is toegenomen met 18 procent. Bij de nulmeeting voldeed 8 procent van het totale aantal denim kledingstukken hieraan. In 2021 voldeed al 26 procent van alle denim items die de deelnemende merken op de Nederlandse markt brachten hieraan. Echter zijn de ondertekenaars van de Denim Deal niet alleen maar actief op de Nederlandse markt. Veel ervan verkopen ook flinke aantallen op de internationale markt. Dit getal is dan ook meegenomen in het rapport. Het aandeel van denim items geproduceerd door de merken van de Denim Deal dat 5 procent PCR katoen bevat is in een jaar tijd gestegen met 28 procent.

Het rapport, en ook Emile Bruls van Rijkswaterstaat (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dat ook de de Denim Deal heeft ondertekend) die nauw betrokken is bij de monitoring van de Denim Deal, meldt echter dat veel van de deelnemende merken aanvullende doelen hebben gesteld. Bijna allemaal hebben ze de lat hoger gelegd dan 5 procent PCR katoen in de producten. Dit varieert van 7 procent tot 100 procent tegen het einde van 2023.

Dat de betrokken merken en retailers hogere doelen hebben gezet is alleen maar positief, zo beamen Ruigrok en Bruls. Zo bevat 42 procent van de denim items die wereldwijd geproduceerd zijn door de merken al 20 procent PCR katoen. Van de items die op de Nederlandse markt zijn gebracht gaat het op 36 procent die dit niveau hebben bereikt. Bruls geeft aan dat in 2021 wereldwijd al het doel is bereikt om gezamenlijk 3 miljoen denim kledingstukken op de markt te brengen met minstens 20 procent PCR. Echter dat aantal behalen op de Nederlandse markt wordt een stuk moeilijker. “Met het huidige aantal merken zal dat niet bereikt worden.” Zo is in de monitor te zien dat in 2021 überhaupt door de merken ‘maar’ 1,86 miljoen denim items op de Nederlandse markt zijn gebracht door de 8 partijen. Ruigrok geeft dan ook aan dat de gesprekken met potentiële ondertekenaars dan ook nog steeds lopen. Het gros van de partijen die de de Denim Deal hebben ondertekend zijn onderdeel van een ander gedeelte van de productieketen. Echter hebben deze partijen elkaar allemaal nodig wanneer er verandering bewerkstelligd wil worden in de denimindustrie. Zo zijn er verschillende werkgroepen om uitdagingen te bespreken die de ondertekenaars tegenkomen. Zo gaat het bijvoorbeeld over welke kwaliteit stoffen nog herdraagbaar zijn en welke gerecycled moeten worden. Ook wordt er besproken wat nodig is voor het goed recyclen van post-consumer katoen. Het zijn een van de vele onderwerpen die ter sprake komen, zo vertelt Ruigrok.

Beeld: De ondertekening van de Denim Deal in oktober 2020. Screenshot van de livestream.

Denim Deal: Deze uitdagingen liggen er nog

Dat er al vooruitgang is geboekt, betekent niet dat er geen uitdagingen zijn. In de monitor komen diverse punten naar voren waarop nog verbetering geboekt kan worden of waar simpelweg echt nog veel stappen gemaakt moeten worden.

Zo geven textielinzamelaars aan dat er beter gecommuniceerd moet worden vanuit gemeenten over het scheiden van textiel aan consumenten. In deze communicatie moet ook gesproken worden over hoe textielafval ‘vervuild’ en onbruikbaar wordt, maar ook het effect van fast fashion tussen het textielafval.

Wat ook duidelijk naar voren komt is het feit dat er maar weinig PCR-katoen op de markt is. Willen bedrijven meer post consumer gerecycled katoen gaan verwerken in hun collecties, dan moet de grondstof er wel zijn. Daarom is het ook nodig om de productie van hoge kwaliteit post consumer gerecycled katoen op te schalen en de voorraad van grondstoffen te vergroten. Echter is het vergroten van deze voorraad niet makkelijk. Hiervoor moeten namelijk meerdere stappen verbeterd worden. Deze stappen zijn: een heel goed sorteringsproces, het automatisch snijden en schoonmaken van textiel, efficiënt transport naar het recyclingbedrijf en de spinner van vezels en de verbetering van technieken om de lengte van de vezels te meten, adequaat mixen van vezels en het testen van de kracht van de vezel. Een hoop stappen die dus nog gezet moeten worden, maar wel geïdentificeerd zijn.

De prijs van PCR-katoen is ook nog relatief hoog, alhoewel dit deels wordt toegeschreven aan de kleinere productieschaal. Deelnemers aan de Denim Deal geven wel aan dat de prijs van PCR-katoen niet hoog is in vergelijking met nieuw katoen. Het opschalen van de productie zal echter niet makkelijk zijn, maar de deelnemers van de deal zijn het er unaniem over eens dat de kosten van het opschalen eerlijk verdeeld moeten worden over de partijen in de keten. Het is dan ook belangrijk om alle actoren in de waardeketen met elkaar te verbinden.

Alle deelnemers van de Denim Deal zijn het daarbij ook eens dat er een effectieve kwaliteitsstandaard moet komen voor PCR-katoen. Zo voldoet het materiaal op dit moment niet aan de GOTS-certificering. De deelnemers zijn van mening dat een effectieve standaard moet verzekeren; dat recyclingopties zijn meegenomen in het ontwerp zodat kleding makkelijker gerecycled kan worden, dat er een hoge voorraad aan grondstoffen is uit verzamelen en sorteren, dat productie van PCR-katoen met lange vezels mogelijk is en dat er transparantie is over de compositie en origine van het katoen.

Denim Deal: Vooruitgang, uitdagingen en mogelijke verlenging en verbreding

Het mag dus duidelijk zijn dat hoewel er veel stappen genomen zijn, er ook nog genoeg uitdagingen liggen bij het verwerken post-consumer textiel in de productie van nieuwe (denim)items. Echter heeft in veel opzichten de Denim Deal merken en andere partijen een duwtje gegeven om actief aan de slag te gaan met verduurzaming in het bedrijf en de collecties. Ruigrok geeft in het gesprek aan dat merken ook andere aspecten van hun bedrijf onder de loep hebben genomen om te verduurzamen. “De Denim Deal heeft dus ook effect op andere stappen.” Hoe meer merken en bedrijven zich daarnaast aansluiten bij de Denim Deal, hoe groter de impact zal zijn. Daarom wordt er ook al gekeken naar het mogelijk verlengen van de deal en zelfs het internationaal verbreden van de deal. “In andere landen zijn al gelijkaardige projecten die je zou moeten samenvoegen om nog meer impact te maken,” zo geeft Bruls aan.

Lees ook:
Jeans en denim: alles wat je moet weten over de spijkerbroek
Denim
Denim Deal