• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Meerderheid Europees Parlement voor Green Claims Directive: striktere controle voor gemaakte duurzaamheidsclaims dichterbij

Meerderheid Europees Parlement voor Green Claims Directive: striktere controle voor gemaakte duurzaamheidsclaims dichterbij

Door Esmee Blaazer

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Here's the illustration depicting the European Parliament in the context of addressing greenwashing Credits: Generated by FashionUnited with an AI tool (for a news story about the Green Claims Directive, 13 March 2024).

De meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe regels om consumenten te beschermen tegen misleidende milieuclaims in reclameuitingen. Bedrijven moeten bewijs gaan leveren voordat ze producten als 'biologisch afbreekbaar', 'minder vervuilend' en bijvoorbeeld 'waterbesparend’ mogen bestempelen, zo schrijft het Europees Parlement in een persbericht.

De zogenoemde Green Claims Directive, zoals de richtlijn/nieuwe wet heet, is dus bedoeld om greenwashing tegen te gaan “in aanvulling van de recent gepubliceerde Richtlijn 2024/825 met betrekking tot het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie, ” zo licht Judith Bussé, een advocaat gespecialiseerd in ESG-wetgeving en oprichter van het Brusselse kantoor Pivot Law toe aan FashionUnited."

'RICHTLIJN (EU) 2024/825 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en door middel van bescherming tegen oneerlijke praktijken', van 28 februari 2024.

Zie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400825

Wat houdt de aanstaande Green Claims richtlijn nu precies in?

“De regels op uitdrukkelijke duurzaamheidsclaims worden verstrengd en er wordt een striktere controle ingebouwd,” vertelt Bussé. Ook de wildgroei van milieukeurmerken wordt aan banden gelegd door strengere monitoring en verificatie op Europees niveau, vertelt de advocaat. Europese lidstaten worden verplicht een instantie aan te duiden die milieuclaims en keurmerken op korte termijn (maximum 30 dagen) zal verifiëren, zo is door het Parlement beklonken. “Enkel wanneer deze instantie de waarheidsgetrouwheid heeft gecontroleerd en een conformiteitscertificaat heeft afgeleverd, kan deze claim publiek worden gemaakt,” vervolgt Bussé. “Deze conformiteitscertificaten zullen in een doorzoekbare databank worden bijgehouden.”

In de nieuwe richtlijn is een afwijkende regeling voor micro-ondernemingen en KMO's (Kleine en middelgrote ondernemingen, red.), ‘waarbij ook rekening wordt gehouden met de specifieke uitdagingen, middelen en capaciteiten van deze bedrijven,’ vertelt Bussé. “Micro-ondernemingen worden daarom uitgesloten van bepaalde verplichtingen in de nieuwe richtlijn. KMO’s krijgen een extra jaar om aan deze verplichtingen te voldoen.”

Sancties

Het Europees Parlement heeft afgesproken dat als een bedrijf betrapt wordt op het maken van valse beweringen, het een boete kan krijgen van minimaal vier procent van de jaarlijkse omzet.

Goedkeuring van de Green Claims Directive door het Europees Parlement: What’s next?

De Green Claims Directive wordt nu overgedragen aan het nieuwe Parlement na de Europese verkiezingen in juni 2024. Het onderwerp zal dan verder worden behandeld.

Het duurt echter nog wel even voordat de nieuwe richtlijn in werking treedt. De Green Claims Directive moet nu namelijk nog worden ondertekend en vervolgens worden omgezet in nationaal recht. “Voor het omzetten van nationaal recht is een termijn van 24 maanden (twee jaar) voorzien,” vertelt Bussé. De lidstaten (EU-landen, red.) moeten ervoor zorgen dat de regels binnen drie jaar afdwingbaar zijn."

Goed om te weten is dat ook nog andere wet- en regelgeving in de maak om greenwashing verder aan banden te leggen.

In dit artikel kun je er meer over lezen: Zalando op de vingers getikt door EU toezichthouder: zijn misleidende duurzaamheidsclaims binnenkort verleden tijd?

Achtergrond

Momenteel doen modebedrijven zich regelmatig te groen voor. Webgigant Zalando werd twee weken geleden nog op de vingers getikt door een EU toezichthouder voor vage, ononderbouwde duurzaamheidsclaims. Andere modebedrijven die zich schuldig maakten aan misleidende uitingen of reclame zijn Primark Nederland, H&M en Decathlon.

Greenwashing komt overigens voor in allerlei sectoren, denk bijvoorbeeld maar eens aan luchtvaartmaatschappijen die claimen dat je CO2-vrij, ofwel “groen” kunt vliegen. De Green Claims Directive zal dan ook gaan gelden voor een breed scala aan branches.

In Nederland houdt de ACM (Autoriteit Consument & Markt) onder andere toezicht op duurzaamheidsclaims. Bij hen kunnen consumenten en bedrijven vermoedens van valse of misleidende milieubeweringen melden. De ACM heeft tevens een leidraad opgesteld met tips voor bedrijven hoe zij wel kunnen communiceren over hun ‘groene’ inspanningen.

In België kunnen consumenten en bedrijven met vermoedens van valse of misleidende milieubeweringen terecht bij het Meldpunt van de FOD Economie. FOD Economie heeft tevens richtlijnen voor ondernemingen opgesteld voor het maken van betrouwbare milieuclaims.

Reacties op de goedkeuring van het Parlement

“Dit is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen greenwashing,” meldt Abbie Morris, CEO Compare Ethics, een AI gedreven consultantcybedrijf uit Londen dat bedrijven helpt bij het verifiëren van productclaims dat bedrijven helpt bij het verifiëren van productclaims, schriftelijk aan FashionUnited. De goedkeuring van de Green Claims Directive door het Europees Parlement noemt ze ‘een cruciaal moment voor bedrijven dat zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengt’.

“Bedrijven moeten actief aan de slag gaan en investeren om aan regelgeving te voldoen en financiële boetes te voorkomen,” stelt Morris. Ze noemt het geen eenvoudige taak voor bedrijven, maar wel essentieel om competitief te blijven. Ook zal het bedrijven op de lange termijn ten goede komen, verwacht de CEO: “Degenen die proactief zijn op het gebied van milieumandaten stellen niet alleen hun toekomst veilig, maar openen ook de deur naar potentiële nieuwe groeimogelijkheden door het aantrekken van consumenten, partners en investeerders die waarde hechten aan het milieu en duurzaamheid.”

Compare Ethics heeft berekend dat als 1 procent van de onderzoeken naar greenwashing in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de Verenigde Staten dit jaar tot boetes leidt, het totale bedrag aan boetes op 451 miljoen dollar zou kunnen uitkomen. Het bedrijf zegt dat in Groot-Brittanië 40 procent van de bedrijven zich mogelijk schuldig maakt aan greenwashing.

Overige bronnen:
- Europees Parlement persbericht 'Parlement wil consumenten beter beschermen tegen misleidende beweringen' van 12 maart 2024
- Europees Parlement 'VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de staving en het communiceren van uitdrukkelijke milieuclaims (richtlijn groene claims)' van 23 februari 2024.
- Europese Unie RICHTLIJN (EU) 2024/825 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en door middel van bescherming tegen oneerlijke praktijken' van 28 februari 2024.

Deze artikeltekst is gemaakt met behulp van een kunstmatige intelligentie tool en daarna geredigeerd.

Lees ook:
Duurzaamheid
Europees Parlement
green claims directive
Greenwashing
Pivot Law
Wetgeving