• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Zalando op de vingers getikt door EU toezichthouder: zijn misleidende duurzaamheidsclaims binnenkort verleden tijd?

Zalando op de vingers getikt door EU toezichthouder: zijn misleidende duurzaamheidsclaims binnenkort verleden tijd?

Door Esmee Blaazer

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business |Q&A

Beeld puur ter illustratie van duurzaamheidsclaims. Credits: Credits: eigendom Mood Media (persbericht 'Twee derde shoppers is op zoek naar inspiratie in een winkel' van Mood Media, van 13 december 2023)

Primark Nederland is recent berispt voor greenwashing en al eerder werden winkelketens H&M en Decathlon door de Nederlandse toezichthouder ACM op de vingers getikt voor onduidelijke en vage groene claims.

De Reclame Code Commissie oordeelde in 2023 dat bepaalde reclame-uitingen van kleding Primark Nederland misleidend waren na een klacht van modeprofessional Sara Dubbeldam, en eerder dit jaar trok de rechter in hoger beroep dezelfde conclusie.

Nu heeft de Europese consumentenautoriteit webreus Zalando aangesproken op misleidende duurzaamheidsclaims, zo werd enkele dagen geleden bekend.

Zalando is aangesproken door de Europese consumentenautoriteit, onder coördinatie van de Europese Commissie en met betrokkenheid van nationale consumentenautoriteiten. Dit is onderdeel van een bredere inspanning consumenten te beschermen tegen misleidende informatie, met name rondom duurzaamheid, in lijn met de EU-regels voor eerlijke handelspraktijken. Zalando heeft toegezegd duidelijke consumentinformatie te verstrekken en misleidende duurzaamheidslabels en -iconen van de webshop te verwijderen.

Deze tekst is geschreven met behulp van een kunstmatige intelligentie tool en daarna geredigeerd.

In dit licht stelt FashionUnited Judith Bussé, een advocaat gespecialiseerd in ESG-wetgeving en eigenaar van het Brusselse kantoor Pivot Law, vier vragen over greenwashing en opkomende wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid.

Er is geen vaste definitie, maar de term greenwashing verwijst naar de misleidende praktijken die door bedrijven of organisaties worden toegepast om zich milieuvriendelijker of duurzamer voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Voor een beter imago en/of om de verkoop van producten en diensten te stimuleren.

Nieuw is greenwashing niet, de term stamt al uit 1986, maar je ziet ‘m wellicht meer dan ooit voorbijkomen. Want, met de toenemende belangstelling van consumenten voor milieuvriendelijkere producten is de afgelopen jaren ook het aantal gevallen van greenwashing toegenomen.

Uit een onderzoek van de Europese Commissie in 2020 kwam naar voren dat ruim 53 procent van de milieuclaims in de EU vaag, misleidend of ongegrond waren.

Let op: greenwashing wordt niet altijd opzettelijk of met verkeerde bedoelingen gedaan. Soms kan het voortkomen uit enthousiasme of een gebrek aan professionele kennis.

Buiten kijf staat dat greenwashing nadelig is. Het benadeelt bedrijven, de consument en staat de transitie naar een duurzamere samenleving/toekomst in de weg.

[Bron: Dit is greenwashing (en de laatste stand van zaken)]

1. Komt er binnenkort een einde aan vage en ononderbouwde duurzaamheidsclaims nu meer en meer kledingbedrijven op de vingers worden getikt voor het groener voordoen dan ze zijn?

Bussé: “Helaas is dat einde nog niet direct in zicht, maar het strenger afdwingen van de bestaande regels over misleidende informatie is alvast een stap in de juiste richting. Het feit dat grote ondernemingen door zowel nationale als Europese instanties (de Europese Commissie en de het zogeheten “Consumer Protection Network”) op de vinger worden getikt, geeft aan dat consumentenautoriteiten dit onderwerp steeds ernstiger opvolgen.”

“Meer handhaving betekent ook een steeds duidelijkere interpretatie van wat wel en wat niet door de beugel kan. Hoe meer precedenten zich voordoen op de markt, hoe minder vage en ononderbouwde duurzaamheidsclaims zullen worden geponeerd. Ook de nieuwe regelgeving zal daarin een grote rol spelen.”

“Toch is het een illusie te denken dat er snel een einde komt aan greenwashing. Sommige bedrijven beschikken niet over de kennis of middelen om het volledige productieproces te controleren. Vaak nemen zij dan eenvoudigweg de informatie aan die zij van hun leveranciers ontvangen. Daarnaast evolueert ook de wetenschap nog elke dag waardoor we steeds meer inzicht krijgen over de impact van bepaalde producten en productieprocessen.”

2. Hoe zit het met de aanstaande wet- en regelgeving om greenwashing verder aan banden te leggen?

“Er zijn momenteel twee belangrijke Europese richtlijnen in de maak. Enerzijds is er de Richtlijn 2022/0092 die Europese consumenten betere informatie en een betere bescherming tegen oneerlijke praktijken garandeert zodat zij geïnformeerde transactiebeslissingen te nemen om duurzame consumptie te bevorderen. Hiervan werd de finale tekst op 20 februari aangenomen door de Raad na een eerste lezing van het Europees Parlement. Na ondertekening hebben de Europese lidstaten twee jaar de tijd deze om te zetten in (hun) nationaal recht.”

“Anderzijds is er de zogeheten “Green Claims” Richtlijn 2023/0085 over het onderbouwen, valideren en communiceren van duurzaamheidsclaims. De tekst van dit voorstel moet nog finaal door het Europees Parlement worden goedgekeurd in een plenaire vergadering, die waarschijnlijk in maart zal plaatsvinden. Het voorstel bevat regels over hoe bedrijven hun milieubeweringen kunnen valideren en strengere sancties voor bedrijven die de regels overtreden. Het voorstel moet nu nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement tijdens een plenaire vergadering, die waarschijnlijk op 11 maart zal plaatsvinden. Vervolgens moet ook deze Richtlijn nog worden ondertekend en omgezet in nationaal recht. Ook hier is een termijn van twee jaar voorzien.”

“Daarnaast zijn er nog een aantal andere relevante instrumenten, zoals de Ecodesign Verordening (2022/0095) die eveneens de laatste stappen doorloopt om te worden aangenomen in de loop van dit jaar. Ook de goedkeuring van het voorstel met betrekking tot het recht op herstel of reparatie (2023/0083) wordt nog dit jaar verwacht.”

Tekst gaat verder onder het beeld

Beeld ter illustratie van duurzaamheid. Credits: Gemaakt door FashionUnited met behulp van een kunstmatige intelligentie (AI) tool.

3. Hoe kunnen modebedrijven zich het beste voorbereiden op toekomstige wetgeving en richtlijnen?

“De beste voorbereiding op dit ogenblik is het verzamelen van informatie over gebruikte stoffen en productieprocessen. Modebedrijven worden verwacht alle duurzaamheidsclaims in de toekomst op nauwkeurige wijze te kunnen onderbouwen. Het spreekt voor zich dat hiervoor objectieve en geverifieerde informatie noodzakelijk is en het is nooit te vroeg om deze te verzamelen.”

“Daarnaast spreekt het voor zich dat modebedrijven zich er ook nu al best van weerhouden om misleidende of vage informatie te verspreiden of niet-gesubstantieerde duurzaamheidsclaims te communiceren.”

“Mijn devies is nu al marketing-, content- en designteams te onderrichten in de do’s en don’ts op vlak van duurzaamheid. Met een duidelijk kader en een duurzame en toekomstgerichte visie die gedragen wordt door je bedrijf kom je al een heel eind.”

4. Hoe en waar je als consument nu op kunt letten? (Kan je groene claims van grote winkelketens en webgiganten überhaupt vertrouwen)?

“Consumenten kunnen ook nu al hun steentje bijdragen aan de groene transitie.”

“Wanneer je als consument een duurzaamheidsclaim tegenkomt, neem dan even de tijd om deze wat verder te onderzoeken. Vertrouw niet alleen op de claims die op verpakkingen of in advertenties worden gemaakt, zeker niet wanneer deze bijzonder vaag zijn, zoals ‘milieuvriendelijk’ of ‘eco-conscious’ zonder verdere specificatie. Ga op zoek naar onafhankelijke bronnen, concrete bewijzen of cijfers achter de claim, of naar keurmerken die de duurzaamheid van een product certificeren.”

“Als je niet direct bijkomende bronnen vindt, vraag het bedrijf dan naar bewijs die de duurzaamheidsclaims ondersteunt. In principe moeten modebedrijven in staat zijn transparantie te bieden over hoe ze hun claims hebben geverifieerd en welke criteria ze hebben gebruikt.”

“Vergelijk berichten van verschillende merken en producten. Ook dat kan bijkomend inzicht opleveren. Kijk naar de herkomst van materialen, gebruikte productieprocessen, de kwaliteit en de levensduur van het product om een inschatting van de duurzaamheidsclaim te maken. Daarbij kan je de voorkeur geven aan bedrijven die transparant zijn over hun duurzaamheidsinspanningen.

“Tot slot, als je wordt geconfronteerd met misleidende informatie, kan je altijd contact opnemen met de nationale consumentenautoriteit om dergelijke greenwashing praktijken aan de kaak te stellen.”

Wist je dat er in Nederland ook een greenwashing rapportage tool bestaat?


Het Amsterdamse collectief Dutch Sustainable Fashion Circle heeft een greenwashing reporting tool gelanceerd waar je vermoedelijke greenwashing kunt aangeven.

Via dit online formulierbestaande uit zeven vragen kunnen consumenten vermoedelijke greenwashing doorgeven.

Copy paste deze link in je browser: https://32vwi7d75va.typeform.com/greenwashing?typeform-source=linktr.ee

Het formulier bestaat uit zeven vragen, zoals bij welk (mode)bedrijf het is gesignaleerd, wanneer, om welke uitingen het precies gaat en wordt gevraagd om ondersteunend beeldmateriaal. Invullen kost zo’n drie minuten.

Het collectief filtert ingediende claims, onderzoekt de uitingen en het merk zelf en zoekt naar bewijs voor duurzaamheidsclaims. Als een klacht gegrond wordt bevonden, wordt deze doorgestuurd naar de ACM.

[Bron: Het nieuwe collectief Dutch Sustainable Fashion Circle heeft een greenwashing rapporteer tool gelanceerd]

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Gerelateerde artikelen:
Beeld ter illustratie van duurzaamheid. Credits: Gemaakt door FashionUnited met behulp van een kunstmatige intelligentie (AI) tool.
ACM
Duurzaamheid
Duurzaamheids inspanningen
Europese Commissie
Greenwashing
Judith Bussé
Pivot Law
Primark
Wetgeving
Zalando