• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Inflatie: wat je als ondernemer moet weten

Inflatie: wat je als ondernemer moet weten

Door Marthe Stroom

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: Unsplash

Het inflatie nieuws is de laatste tijd overal en confronteert de Nederlandse bevolking met een oneindig scala aan percentages, getallen, onderzoeken en prognoses. De inflatie in Nederland lag afgelopen augustus met twaalf procent op het hoogste peil ooit. Volgens Energievergelijk.nl en de Europese Huishoudens Energie Prijs Index van het energieadviesbureau VaasaETT waren de Nederlandse gasprijzen in juli de hoogste in Europa en twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde. In juni onderzocht het Centraal Planbureau (CPB) hoe zo’n negen tot vijftien procent van de Nederlandse huishoudens in financiële problemen zouden kunnen komen wanneer de energieprijzen langere tijd hoog zouden blijven.

Inmiddels komt Prinsjesdag er weer bijna aan en zijn de gesprekken over de begroting die dan volgens traditie gepresenteerd zal worden in volle gang. Het nieuws over dit onderwerp zal daarmee de komende tijd waarschijnlijk alleen maar toenemen.

Voor ondernemers kan het moeilijk zijn om bij te houden wat de inflatie nou echt betekent voor hun zaakvoering. Zo wordt de koopkracht minder en geeft bijna een derde van de bevolking aan hierdoor minder te winkelen, maar zouden de winkelverkopen op peil blijven. De huurprijzen stijgen, maar de prijsstijging van koophuizen zou zich in een dalende trend bevinden.

FashionUnited zet daarom de huidige staat van de ontwikkelingen omtrent inflatie die van belang zijn voor ondernemers op een rij.

Inflatie en het vooruitzicht op dalende omzet door dalende koopkracht

Dat de koopkracht daalt, daar is geen twijfel over mogelijk. Ook het Nederlands consumentenvertrouwen zit daarmee in een dieptepunt.

Eind juli maakte onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS duidelijk dat het merendeel van de Nederlanders (55 procent) hun uitgaven in het licht van de financiele ontwikkelingen nauwlettender in de gaten houdt dan voorheen. Desondanks, bleek uit een in dezelfde maand gepubliceerd ‘Stand van de Retail’ rapport van ABN Amro dat de bestedingen zich - gecorrigeerd voor inflatie - nog boven het niveau van voor de pandemie bevinden. Ook zouden de bestedingen aan kleding in Nederland in de eerste helft van dit jaar elke maand zijn gestegen in vergelijking met dezelfde maand in het voorgaande jaar. Ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek eind augustus hetzelfde.

Volgens ABN Amro is dit te verklaren doordat veel consumenten in de afgelopen coronajaren relatief minder hebben uitgegeven vanwege de diverse lockdowns, waardoor ze nu meer spaargeld te besteden hebben. Cijfers van de Nederlandse Bank bevestigen deze verklaring en ook het CBS noemt hoe de groei te maken heeft met een relatieve inhaalslag ten opzichte van de lage verkoopcijfers vorig jaar. Daarnaast zijn er gedurende de afgelopen maanden in een verscheidenheid aan sectoren loonstijgingen doorgevoerd. Nederland valt hiermee buiten de in Europa heersende trend zoals bijvoorbeeld geïdentificeerd door partijen als McKinsey & Company. Zij stelden juist vast dat de Europese consument meer spaart en minder uitgeeft aan ‘niet-noodzakelijke’ aankopen.

Wel verwacht ABN Amro dat een afname in bestedingen, die tot dusver alleen te zien is bij tuincentra, elektronica, sport en tankstations, binnenkort bij andere sectoren zullen volgen, met een ‘niet te vermijden recessie’ aan het eind van dit jaar.

Inflatie en de invloed op personeelstekorten

De inflatie brengt een risico tot meer ziekte onder personeel met zich mee, zo berichtte RTL Nieuws in augustus. Het aantal patiënten met fysieke klachten vanwege geldzorgen zou volgens huisartsen toenemen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bevestigde de mogelijkheid van dit effect. Zorgen over geld kunnen immers doorwerken op het lichaam, zo constateerden de geneeskundigen.

In juli deelde het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) nog mee hoe een tekort aan arbeidskrachten in Nederland ruim dertig procent van de Nederlandse ondernemers belemmert. Begin deze augustus berichtte BNR in een uitzending met bedrijfsartsen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) over hoe deze personeelstekorten kunnen leiden tot overspannen werknemers, wat de arbeidstekorten verder zal vergroten. Nu blijkt dus dat ook de toenemende inflatie verdere druk kan uitoefenen op de gezondheid van werknemers.

Inflatie en de kosten voor een pand

Waar de woningkoopmarkt lijkt te stabiliseren, is voor de woningverhuur het tegenovergestelde het geval. Voor de ondernemers die een pand willen kopen of verkopen zijn cijfers die het Kadaster deze zomer publiceerde van belang, waaruit blijkt dat er de komende tijd minder transacties plaats zullen vinden op de woningmarkt wegens de toenemende inflaties en hypotheekrente. Als gevolg hiervan, zullen ook de prijsstijgingen afnemen.

De stijgende energiekosten zorgen er echter juist weer voor dat huurprijzen uitzonderlijk sterk stijgen. Huurprijzen worden op basis van contractuele overeenkomsten regelmatig automatisch naar boven bijgesteld in lijn met de inflatiecijfers. Deze zogenoemde huurindexering is gebaseerd op inflatiecijfers waarbij ook de energiekosten worden meegerekend. Nederlandse brancheorganisaties pleitten er daarom afgelopen mei in samenspraak voor de huurindexering te baseren op de zogenoemde ‘kerninflatie’, waarbij prijsstijgingen van sterk in prijs schommelende producten, zoals energie en voedingsmiddelen, niet worden meegeteld. De kerninflatie toont volgens hen beter dan de algemene inflatie of prijzen structureel aan het stijgen zijn.

Ook beredeneerden de branche-organisaties dat de stijgende energieprijzen niet in de indexberekening meegenomen zouden moeten worden omdat huurders de energiekosten al zelf betalen: ‘’Als deze enorme kostenpost gaat leiden tot extra hoge huren dan worden ze dubbel gepakt.” De organisaties noemen daarnaast het risico op verdere inflatie. Zo delen zij mee dat het verhogen van de huur het risico met zich meebrengt gefinancierd te moeten worden via hogere prijzen voor de klanten. Dit zou volgens hen kunnen leiden tot verdere prijsstijgingen.

Een woordvoerder van InRetail deelt over de huidige situatie dat deze nog steeds “lastig” is en benadrukt dat het belangrijk is dat de huurder en verhuurder met elkaar in gesprek gaan. Desondanks leveren deze gesprekken volgens InRetail vaak wel een lager percentage op, maar nog steeds een dat ver boven de kerninflatie ligt. “Daarnaast wordt vaak een tegenprestatie gevraagd voor een lager percentage, zoals een langere huurperiode.” Al met al ziet InRetail daarmee “nog steeds een groot verschil met de kerninflatie.”

Inflatie
PRINSJESDAG