• Home
  • Tags
  • Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant duurzame kleding en textiel nieuws en archief

Business

Eindevaluatie kledingconvenant: Samenwerking essentieel, belangrijke stappen zijn gezet

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, in de volksmond vaak ‘het kledingconvenant’ genoemd, heeft belangrijke stappen gezet richting een duurzame kleding en textielsector, aldus de eindevaluatie van het convenant. Het kledingconvenant liep op 31 december na 5,5 jaar af. Een kanttekening bij de eindevaluatie is wel dat het Koninklijk...

7 feb. 2022