• Home
  • Tags
  • Greenwashing

Greenwashing nieuws en archief

ModeFeatured

Nieuwe milieuwetgeving en een aanpak van greenwashing: Wat betekent dat voor de mode?

In januari 2023 is de richtlijn van de EU inzake duurzaamheidsrapportage voor bedrijven (CSRD) goedgekeurd. De nieuwe CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is opgenomen in de EU-strategie voor duurzaam textiel, die op haar beurt verankerd is in andere bredere programma's zoals het actieplan voor de circulaire economie (CEAP) en de...

28 mrt 2023